استاندارد ISO در مدیریت پروژه / ISO 21500

0

به جای فشار آوردن بر فرآیندهای جاری کسب و کارها به منظور به دست آوردن نتایج سریعتر و ارزانتر، یک استاندارد ایزو در مدیریت پروژه، کارایی را افزایش می دهد و تاثیر سرمایه گذاری را به حداکثر می رساند.
ISO 21500، راهنمایی در مدیریت پروژه، می تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان های دولتی، خصوصی و یا جامعه، و برای هر نوع پروژه بدون در نظر گرفتن پیچیدگی، اندازه و مدت آن، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت پروژه در حال حاضر موضوعی گسترده و بزرگ است. براساس گزارش مطالعات گروه اندرسون توسط موسسه مدیریت پروژه، بیش از 24.4 میلیون کارمند در پروژه های 11 اقتصاد عمده در سال 2006 شرکت کردند. تا سال 2016، این تقاضا برای حمایت از 32.6 میلیون کارگر در همان کشورها وجود داشت.

ایزو 21500 توصیف سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهایی را ارائه می دهد که در نظر گرفته شده اند تا تمرین خوبی در مدیریت پروژه ایجاد کنند. مدیران پروژه های جدید و همچنین مدیران با تجربه می توانند از راهنمایی های مدیریت پروژه در این استاندارد برای بهبود موفقیت پروژه و دستیابی به نتایج کسب و کار استفاده کنند.

مایس شفرد، رئیس کمیته پروژه ISO که این استاندارد ایزو را توسعه داد، می گوید: “ایزو 21500 مردم را در هر سازمانی قادر می سازد تا بدانند چگونه این رشته به یک محیط تجاری متصل می شود. این همچنین در نظر گرفته شده است که به عنوان یک راهنمای اساسی مورد استفاده قرار گیرد، هدف آن از طریق اطلاع رسانی دقیق از مدیریت پروژه به خواننده آگاه است. ”

استاندارد ایزو در مدیریت پروژه

استاندارد ایزو در مدیریت پروژه

مزایای اضافی ISO 21500 عبارتند از:

تشویق انتقال دانش بین پروژه ها و سازمان ها برای تحویل پروژه بهتر است
تسهیل فرایندهای تدارکات کارآمد از طریق استفاده از اصطلاحات مدون مدیریت پروژه
انعطاف پذیری کارکنان مدیریت پروژه و توانایی آنها در کار بر روی پروژه های بین المللی را فعال کنید
ارائه اصول و فرآیندهای مدیریت پروژه جامع

کارل دبیر کمیته پروژه، می گوید: “در اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای، مدیران پروژه نیازمند راهنمایی هستند تا به آنها در درک اصول اولیه مدیریت پروژه ها کمک کنند. ایزو 21500 می تواند به کسانی که در پروژه ها شرکت دارند، کمک کند تا موفقیت های متنوعی از انواع پروژه ها را بهبود بخشند. ”

ISO 21500 اولین بار در یک خانواده برنامه ریزی شده از استانداردهای مدیریت پروژه قرار گرفت. این استاندارد با استانداردهای بین المللی مرتبط مانند  ISO 10006: 2003، سیستم های مدیریت کیفیت – دستورالعمل های مدیریت کیفیت در پروژه ها، ISO 10007: 2003، سیستم های مدیریت کیفیت – دستورالعمل های مدیریت پیکربندی، ISO 31000: 2009، مدیریت ریسک – اصول و رهنمودها، و برخی از استانداردهای خاص در بخش در صنایع مانند هوافضا و فناوری اطلاعات مرتبط و همسو می باشد.

منبع:

https://www.iso.org/news/2012/10/Ref1662.html

اشتراک:

نظرات بسته اند