استاندارد ایزو در چارچوب اقدامات اقلیمی در حال توسعه

0

گازهای گلخانه ای GHG به عنوان علت اصلی تغییرات اقلیمی شناخته شده اند و مدیریت آن ها برای کمک به ما در انطباق با عواقب آن بسیار اهمیت پیدا می کند. برای مقابله با این مسئله دریافت گواهینامه ایزو به شکل ابتکارات در سطح بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی برای محدود کردن غلظت های GHG در جو زمین توسعه می یابد. آینده ی ایزو 14080 به دولت و صنعت کمک خواهد کرد تا عملیات معتبر، شفاف و سازگار با محیط زیست را به عهده بگیرد.

یک استاندارد جدید بین المللی در حال توسعه، در نظر دارد تمام سازمان هایی که در فعالیت های اقلیمی حاضر هستند، به منظور ایجاد روش های سازگار، قابل مقایسه و بهبود یافته در مبارزه با تغییرات آب و هوایی را به یکدیگر متصل سازد.

 

ISO 14080

ISO 14080

 

ایزو 14080 مدیریت گازهای گلخانه ای و فعالیت های مربوطه، با ارائه ی چارچوب اصول روش های مربوط به اقدامات مربوط به آب و هوا، و همین طور راهنمایی هایی در مورد چگونگی ایجاد فعالیت های کاهش و تطبیقی عرضه شده است. در موازات این ذینفعان نیز باید دسترسی بیشتری به منابع مالی و دیگر منابع لازم برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را افزایش دهند.

استاندارد آینده که در حال حاضر در مرحله ی پیش نویس یک استاندارد ایزو بین المللی است، یک چارچوب عمومی برای توسعه ی روش های اقدامات اقلیمی و بررسی و مدیریت آن ها در طول زمان فراهم می کند.

این اصول برای طراحی یک چارچوب و دستور العمل کلی در مسیر ایجاد روش هایی در جهت تغییر سیاست های آب و هوایی و همین طور اهداف توسعه ی پایدار سازمان ملل متحد (برنامه توسعه ی پایدار 2030 و توافق نامه ی پاریس) در نظر گرفته شده اند.

استاندارد ایزو همچنین نمونه هایی از مشخصات متدولوژی را فراهم می سازد که می توانند به برقراری ارتباط با ذینفعان مربوطه به هماهنگ کردن اقدامات جمع آوری شده و اطلاعات مربوط به آب و هوا منجر شوند.

ایزو 14080 به سازمان ها کمک می کند تا تعهدات خود را نسبت به توافقنامه ی پاریس و دستور کار جهانی اقدامات اقلیمی تضمین کنند.

منبع: https://www.iso.org/news/Ref2181.htm

اشتراک:

نظرات بسته اند