قیمت مسکن در مهر ماه به اندازه ی 8.7 درصد رشد داشت

0

جستجوی قیمت مسکن تهران، نشان می دهد که نرخ خرید و فروش خانه در مهر ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
علاوه بر این کارشناسان اقتصادی مسکن پیش بینی می کنند که نرخ افزایش قیمت مسکن در ماه های باقی مانده از سال 96 نسبت به نرخ تورم رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد.
چیزی که در آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی نیز مشاهده می شود. طبق گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه امسال، به عدد 13 هزار و 800 معامله ی آپارتمان مسکونی تنها در شهر تهران صورت گرفته است.

رشد قیمت مسکن در مهر ماه

رشد قیمت مسکن در مهر ماه

این عدد گویای رشد 34.4 درصدی نسبت به مهر ماه سال 1395 می باشد.
اگر به تفاوت قیمت از مهر ماه سال گذشته به مهر ماه امسال بنگریم، به رشد 8.7 درصدی قیمت می رسیم. طبق آمار متوسط قیمت یک متر مربع از زیربنای یک واحد مسکونی در مهر ماه امسال در پایتخت 47.9 میلیون ریال بوده که به نسبت عدد مشابه در سال قبل به نرخ رشد 8.7 درصد دست خواهیم یافت.

اما بیشترین معاملات روی چه خانه هایی صورت گرفت؟

نگاهی به معاملات صورت گرفته در مهر ماه سال 1396، حاکی از آن است که بیشترین سهم معاملات به آپارتمان های تا 5 سال ساخت مربوط شده که 46.2 درصد کل معاملات املاک ماه گذشته را به خود اختصاص می دهد.

توزیع معاملات انجام شده در مهر ماه بر حسب مناطق

اگر بخواهیم به توزیع معاملات انجام شده در مهر ماه سال 96 بر حسب مناطق مختلف شهری بپردازیم، منطقه ی 5 شهرداری تهران بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. سهم منطقه ی 5 شهرداری تهران از میزان معاملات خرید و فروش املاک در ماه گذشته، 16.9 درصد می باشد.

رشد قیمت مسکن در مهر ماه

رشد قیمت مسکن در مهر ماه

گفتنی ست رتبه های بعدی به منطقه ی 4 با 10.9 درصد و منطقه ی 2 با 9.8 درصد می رسد.

رتبه های بعدی نیز به مناطق 8 شهرداری، 14 شهرداری، 1 شهرداری، 10 شهرداری، 7 شهرداری، 3 شهرداری و 15 شهرداری تعلق پیدا می کند. 12 منطقه ی دیگر شهرداری تهران نیز به اندازه ی 26 درصد از کل معاملات صورت گرفته در مهر ماه سال 96 را به خود اختصاص داده اند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معاملات صورت گرفته در مهر ماه 96

بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع از زیر بنای واحد مسکونی مورد معامله در میان معاملات مهر ماه سال 1396، در منطقه ی 1 تهران و به مبلغ 102.6  میلیون ریال بوده است.
کمترین متوسط قیمت یک متر مربع از زیر بنای واحد مسکونی مورد معامله در میان معاملات مهر ماه سال 1396، در منطقه ی 18 شهرداری تهران و به مبلغ 22.7 میلیون ریال بوده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند