8 گواهینامه ایزو برای شرکت گاز استان کردستان صادر و تمدید شد

0

شرکت گاز استان کردستان موفق به دریافت گواهینامه های ایزو در 8 نوع و نیز تمدید برخی از آن ها شد.

احمد فعله گری، مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان اظهار داشت: هدف شرکت گاز استان کردستان برای دریافت گواهینامه های ایزو و شرکت در جایزه ی تعالی سازمانی، شناخت نقاط قوت و ضعف در راستای ارائه خدمات با کیفیت و بهینه به مشترکین است.

دریافت و تمدید گواهینامه های ایزو توسط شرکت گاز استان کردستان

دریافت و تمدید گواهینامه های ایزو توسط شرکت گاز استان کردستان

وی افزود: شرکت گاز استان کردستان یک شرکت رو به رشد و توسعه‌یافته و باثبات است که با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه می تواند در جهت رشد و شکوفایی سازمانی حرکت کرده و راه را برای بهره وری و اثربخشی هموار سازد.

فعله گری عنوان ساخت: استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه به مستندسازی فرآیندها در سازمان کمک شایانی کرده و باعث می‌شود مدیریت دانش جاری سازی شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: امیدواریم بتوانیم از تجربیات و راهنمایی های گروه ارزیاب در راستای بهبود عملکردها و فرآیندها استفاده کرده و با ذخیره سازی این دانش در جهت تحقق اهداف استراتژیک حرکت کنیم.

وی خاطر نشان ساخت: بر اساس فرآیند ایزو و طی برنامه ریزی های صورت گرفته برای دریافت گواهینامه های مد نظر شرکت، تعداد 179 جلسه با حضور واحدهای ذیربط شرکت جهت بروز رسانی 5 ایزو قبلی و دریافت 3 ایزو جدید تشکیل شده است.

وی توضیح داد: در راستای دریافت گواهینامه های مد نظر شرکت استان کردستان در سال 1396، تعداد 5 سیستم مدیریتی قبلی شرکت شامل استاندارد تضمین کیفیت ISO 9001:2015، استاندارد مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007 و مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE-MS:2015 استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001: 2011 بروزرسانی شد و 3 سیستم مدیریتی جدید شامل سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات ISO10002:2014، سیستم سنجش رضایت مندی ذینفعان ISO 10004:2012، استاندارد فرآیند آموزشISO10015 : 1999 مستقر شد که زمینه را جهت رسیدن به اهداف مد نظر در راستای مدل تعالی سازمانی و برنامه ریزی استراتژیک شرکت گاز استان را فراهم کرده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند