1984 نوشته ی جورج اورول

0

کتاب نوزده هشتاد و چهار نوشته ی جورج اورول یکی از شاهکارهای دنیای ادبیات جهان به شمار می رود که در سال 1949 به رشته ی تحریر درآمده است.

کتاب 1984 زمانی نوشته شد که جنگ جهانی دوم تازه پایان پذیرفته بود، و سکوت تهدید دیکتاتوری بر جهان سایه افکنده بود.

اگر چه متن کتاب به مانند گزارشی از حکومت های ظالم و استبدادی بر جوامع بود، اما به واقع جورج اورول پیش دستی کرده و کتاب 1984 را به عنوان هشداری به جهان غرب برای گسترش کمونیسم نوشت.

1984 خواننده را به کدام کشور می برد؟

1984 در کشوری به نام اوشنیا رخ می دهد که جامعه ی خود را به سه رده تقسیم بندی کرده است. سه طبقه ی جامعه ی اوشنیا را  اعضای داخلی حزب، اعضای حزب بیرونی و کارگران تشکیل می دهند.

دانلود کتاب 1984

دانلود کتاب 1984

اعضای داخلی حزب قدرت کامل را در این جامعه در دست داشته و تمامی سنجش ها با معیارهای این عده صورت می گیرد.

طبقه ی کارگر در نادانی و فقر دست و پا می زنند و کسی به حال آن ها توجهی ندارد.

اما اعضای بیرونی حزب وضعیت میانه ای دارند. نه قدرت اعضای داخلی حزب را داشته و نه مانند طبقه ی کارگر در فقر به سر می برند. این عده غذای کافی برای سیر کردن شکمشان دارند و سرپناهی اگر چه محقر نیز به آن ها داده شده است. این عده در قبال زیر پوشش بودن اعضای داخلی حزب، سهمیۀ سیگار، نوعی مشروب، تیغ صورت تراشی، کفش، شکلات و … هم به آنها میدهد که همه به مقداری بسیار ناچیز و با کیفیتی پایین را دریافت می کنند.

اما قهرمان داستان 1984 کیست؟

قهرمان کتاب 1984، فردی ست به نام وینستون اسمیت که در این سه طبقه ی جامعه در طبقه ی اعضای بیرونی حزب قرار گرفته است.

داستان به سه قسمت تقسیم میشود. در بخش اول ما با شرایط جهان، اوشنیا و همینطور افکار اسمیت آشنا میشویم. بخش دوم به آشنایی اسمیت با جولیا، یکی دیگر از اعضای بیرونی (که نامش از نام جولیت یکی از قهرمانهای اثر معروف شکسپیر گرفته شده) و رابطۀ آنها میپردازد. بخش سوم نیز دستگیری آنها را شامل میشود.
زیباترین ترفندی که نویسنده برای نشان دادن سلطه ی شدید حزب بر افراد خارج از حزب به کار گرفته، استفاده از زبان و دایره واژگانی ست که در این جامعه رواج دارد. حزب زبانی تازه را وارد جامعه کرده که در آن هیچ واژه ای برای ابراز مخالفت با حزب وجود ندارد و مردم حتی نمی توانند و قادر نیستند در این باره فکر کرده یا حرفی درباره ی آن بزنند.

برای دانلود کتاب 1984 به لینک زیر مراجعه کنید:

http://fidibo.com/book/2718-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1(%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B4)

اشتراک:

نظرات بسته اند