چگونه گواهی ایزو دریافت کنم؟

0

قبل از این که بتوانید گواهینامه استاندارد ایزو دریافت کنید، ابتدا باید فرآیندهای تولید خود را توسعه دهید و مدارک خود را تائید نمایید. روش های صحیح را اجرا کرده و سطح کیفی سازمان را بالا نگه دارید.
در اینجا چهار مرحله ی ضروری برای تبدیل شدن به یک کسب و کار شایسته صدور گواهینامه ایزو را عنوان می سازیم.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو

مراحل دریافت گواهینامه ایزو

1-    سیستم مدیریت خود را توسعه بخشید.

فرآیندهای هسته ای کسب و کار خود را شناسایی کنید.
فرآیندهایی که با مشارکت کارکنان پیوستگی دارد را مجزا سازید.
همین طور دسترسی به اطلاعات را مرور، تائید و به ریز اسناد توزیع نمایید.

2-    سیستم خود را اجرایی نمایید

از این که دستور العمل ها در اسناد شما به شفافیت شرح داده شده اند، اطمینان یابید.
اطمینان حاصل کنید که کارکنان به درستی برای وظایفی که انجام می دهند، آموزش دیده اند.
ایجاد سیستم های گزارشگری موثر برای پوشش بازرسی، آزمایش، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، جلسات بررسی مدیریت، نظارت بر اهداف، تکنیک های آماری و غیره.
در صورت امکان با استفاده از داده های قابل اندازه گیری، اثربخشی فرآیندهای خود را کنترل کنید.

3-    تائید موثر بودن سیستم

انجام ممیزی و بررسی فرآیندها برای تست انطباق و اثربخشی سیستم. به اضافه ی نگاهی به سوابق نمونه
شناسایی و گزارش نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت
اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه در صورت لزوم

4-    ثبت سیستم

یک پیکره حسابرسی برای ثبت نام سیستم انتخاب نمایید.
مستندات سیستم مدیریتی خود را مورد بررسی قرار داده و از انطباق آن با الزامات استاندارد اطمینان حاصل کنید.
برای بررسی و ممیزی توسط شرکت صادر کننده گواهینامه آماده شده و توسط مشاور حرفه ای ایزو اطمینان حاصل کنید که همه چیز به طور صحیح و کامل پیاده سازی شده است.
برای دریافت مشاوره ایزو و هر گونه مقاله در این خصوص به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://isohome.ir/

اشتراک:

نظرات بسته اند