گواهینامه ایزو 10015 چیست؟

2

در میان گواهینامه های ایزو، گواهینامه ی ایزو 10015 در مبحث فعالیت های آموزشی سازمان ها و ادارات و همین طور واحدهای تولیدی و کارخانجات بوده و در این گواهینامه آموزش در نقش یک فاکتور تضمینی برای رسیدن به کیفیت بالا در مدیریت دیده می شود.

گواهینامه ایزو 100015

گواهینامه ایزو 100015

گواهینامه ی ایزو 10015 از گروه ایزو 9000 می باشد.

استاندارد ایزو 10015 در واقع با تمرکز روی کارکنان مجموعه و نیازهای آموزشی آن ها، سطح رسیدن به استانداردهای دریافت آموزش را سنجیده و پاسخگویی به آن ها را مد نظر قرار می دهد.
در آئین نامه ی ایزو 10015 این طور در نظر گرفته شده که با توجه به تغییر شرایط و سطح سازمان ها و ادارات، سطح آموزشی کارکنان آن مجموعه نیز پیوسته در حال تغییر است و نمی توان با آموزشی که به طور مثال یک کارمند در 10 سال گذشته دیده، توقع داشت که با سیستم فعلی و امروزی با درصد بهره وری بالا کار بکند. و در چنین شرایطی گواهینامه ی ایزو 100015 برای آموزش مجدد و بالا نگه داشتن سطح آموزشی کارکنان تاکید دارد.
استاندارد ISO 10015 چهار مرحله ی نیازسنجی برای آموزش، برنامه ریزی، آموزش، و ارزیابی آموزش انجام گرفته را برای هر سازمان تعریف می کند و پایبندی به آن را ضروری می شمارد.

ایزو 100015 چه اهدافی را دنبال می کند

با رعایت استاندارد ایزو 100015 نه تنها سطح علمی و دانش سازمان ها همیشه در حد مطلوب و مطابق با روند روز نگه داشته می شود، بلکه رقابتی دائمی میان سطح دانش فنی و علم مربوط به شاخه ی فعالیت میان سازمان های موازی شکل گرفته و به نوعی با بالا رفتن سطح دانایی کارکنان، کیفیت کل مجموعه افزایش یافته و بهره وری مستقیم اتفاق می افتد.
به این طریق مشتریان راضی تر نگه داشته شده و بازار با جهش مثبتی پیش خواهد رفت.

اشتراک:

2 دیدگاه

  1. آقای مهندس در

    برخی شرکتها و سازمانها به دروغ مهر ایزو رو به دنبال میکشن در صورتی که هیچ بویی از استانداردهای ذکر شده ندارن گویا گواهی ایزو رو هم میشه با پول خرید!!!