گسترش اشتغال در زندان ها باعث کاهش جمعیت کیفری است

0

بسیاری از زندانیان بعد از آزادی، پس از آنکه با جستجو در آگهی رایگان استخدام یا بین دوست و آشنا شغلی نمی یابند دوباره سراغ کارهای خلاف می روند و مجددا به زندان باز می گردند. یکیاز راهکارهایی که به کاهش جرم وجنایت و اصلاح زندانیان کمک می کند. دوره های آموزشی در زندان ها برای خود اشتغالی است.

خود اشتغالی نه تنها باعث کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه می شود بلکه در کاهش مجازات کیفری افراد هم موثر است. فراگیری صنایع دستی و موارد این چنین می تواند افق جدیدی در برابر زندانیان نمایان سازد.

برپایی سالن های پرورش مرغ در زندان لاهیجان نمونه ای از برنامه های تربیتی زندانیان است که تا کنون نتیجه مثبتی داشته است.

در این خصوص مدیرکل زندان های گیلان گفت: گسترش اشتغال در زندان های گیلان باعث کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.

سید حمید حسینی در افتتاحیه دومین سالن پرورش مرغ در مجموعه اشتغال زندان لاهیجان، اشتغال را یکی از موارد مهم برنامه های اصلاحی و تربیتی دانست و اظهار کرد: گسترش اشتغال در زندان های گیلان باعث کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.

هنرهای دستی زندان، خود اشتغالی زندانیان

هنرهای دستی زندان، خود اشتغالی زندانیان

وی آموزش، مهارت یادگیری و اشتغال را از محورهای کمی و کیفی دانست که می تواند زندانی و خانواده وی را مورد پوشش قرار دهد، افزود: با گسترش اشتغال و شتابدهی کمی و کیفی آموزش، تولید و نیز ساماندهی مناسب نیروی کار در زندان ها می تواند باعث توسعه هرچه بیشتر کارآفرینی زندانیان بعد از آزادی باشد.

حسینی با اشاره به اقدامات بعمل آمده اشتغال در زندان لاهیجان یادآور شد: پرورش مرغ در مجموعه فوق که ظرفیت آن ۳ هزار قطعه مرغ گوشتی در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع را دارا است، منجر به اشتغال تعداد زیادی از زندانیان شده است.

وی یکی از شاخص های مهمی را که می تواند باعث توسعه اقتصادی در جامعه و عدم برگشت مجدد زندانی به زندان شود را اشتغال پایدار دانست.

اشتراک:

نظرات بسته اند