از کدام سو به جهان می نگرید

0

دکتر یونگ در تحقیقات گسترده ی خود در مورد چگونگی ادراک و تحلیل، نسبت به دنیای درون برون به این نتیجه رسید که همه ی درونگرایان و برونگرایان همانند نیستند بلکه هر کدام با چهار گرایش مختلف به سیر و ادراک جهان می پردازند.

این چهار کنش عبارتند از 1. کنش اندیشمند، 2. کنش عاطفی، 3. کنش حسی،4. کنش شهوردی.

غالبا انسان ها، خواه درون گرا یا برون گرا، تحت تسلط یکی از این چهار کنش همه چیز را درک می کنند. یونگ کنش های اندیشمند و عاطفی را رایش های معقول و کنش های حسی و شهودی را کنش ها نامعقول می نامد. مبنای کنش های معقول اندیشمند و عاطفی، استدلال، داوری، سنجش و طبقه بندی تجربه ها بر حسب عقل است. حال آنکه گرایش های نامعقولحسی و شهودی، اولی واقعیت ها را از طریق حواس تجربه می کند و دومی تنها برخی تجارب غیر حسی را مد نظر دارد.
اگر چه در زندگی انسان یکی از این چهار کنش مسلط می شود و بر رفتار او حکم می راند، اما این به مفهوم نفی کامل کنش های دیگر نیست. دو کنش دیگر هم می توانند در ضمیر نا خود آگاه آشیان کنند و گرچه ضعیف تر اما بر رفتارش تاثیر گذارند. در نتیجه رفتار و اعمال فرد تحت تاثیر یک کنش کسلط و دو کنش نا مسلط قرار می گیرد. به این ترتیب، تنها یکی از این چهار کنش است که به ندرت استفاده می شود. حال به توصیف هر یک از این کنش ها که جهت گیری کلی ما را نسبت به جهان تعیین می کنند می پردازیم:

کنش اندیشمند
همان طور که حدس می زنید، افراد متکی به این کنش در تفکر منطقی و روشن سرآمدند. آنها شدیدا پایبند به اصول و قواعد هستند و در تجزیه و تحلیل مسائل مهارت دارند. سر و کارشان پیوسته با اعداد، حقایق و تجزیه و تحلیل سیستم هاست.
برای جلب دوستی با این گونه افراد بیانات خود را با تئوری و اصول آغاز کنید و سعی کنید اطلاعاتی را که در اختیارشان می گذارید با حقایق و استدلال آمیخته بوده و دارای یک تقدم و تاخر منطقی باشد.

کنش عاطفی
افرادی که به این کنش گرایش دارند، به جای اینکه اهداف خود را سیک و سنگین کنند و نقاط قوت و ضعف آن را بسنجند، همه چیز را بر مبنای چارچوب ارزشهای شخصی خود می بینند و قضاوت می کنند. این افراد ، خونگرم و اجتمعایند و از گذراندن وقت خود با دیگران لذت می برند. همچنین در روابط عمومی، حکمیت ، داوری، مشاوره بین افراد و ایجاد تفاهم بین اعضای یک گروه واقعا سرآمدند.
برای ایجاد انس و الفت با افرادی که بر کنش حسی تکیه دارند، ارزش های زندگیتان را مطرح کنید تا از جهت گیری اصلی شما نسبت به زندگی آگاه شوند. مراقب باشید که احساس کنند روابط با شما تهدید آمیز نیست بلکه حمایت کننده است.

کنش شهودی
افرادی که جهان بینی شان مبنای شهودی دارد، قدرت تجسم خلاقی دارند و ایده های سازنده و بدیعی دارند. آنها با استفاده از بصیرت خود، روی حدسیان و احتمالات کار می کنند و در برنامه ریزی بلند مدت، افکار سازنده و نگارش بدیع سرآمدند.
فقط کافی است که این افراد را از تجسمات ذهنی و اهداف نهایی خود با خبر کنید تا بی درنگ ذهن خلاقشان بی شما در دستیابی به آنها یاری رساند.

کنش حسی
این گونه افراد پر انرژی، رک و اهل عملند و کار را به حرف و اظهار نظر ترجیح می دهند. آنچه برای این عده مهم است همین جا و هم اکنون است. این افراد در راه اندازی طرح ها ، داد و ستد، میانجیگری و مذاکره کردن و تبدیل ایده ها به عمل واقعا سرآمدند.
هنگامی که نزد این گونه افراد هستید، با آب و تاب به شرح جزئیات نپردازید بلکه با صراحت فقط ار نتایج کار با خبرشان سازید.

همانطور که میبینید، برای اینکه یک رابطه ی موفق را تجربه کنید، علم روانشناسی می تواند بسیار موثر واقع شود، چرا که تا افراد را به خوبی تجزیه و تحلیل نکنید، نمیتوانید راه های مناسب ارتباطی را برگزینید. برای اینکه از این علوم بیشتر بدانید، کافیست به لینک زیر مراجعه کرده و با خواندن کتاب های روانشناسی، اطلاعات خود را در این زمینه بالاتر ببرید.

http://fidibo.com/books/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA

اشتراک:

نظرات بسته اند