کاخ سفید در انتظار کریسمس

2

با نزدیک شدن به ایام کریسمس، امسال کاخ سفید به سلیقه ی ملانیا ترامپ تزئین شده است. که تصاویری از آن را در زیر مشاهده می کنید.

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

سلیقه ی ملانیا ترامپ در تزئین کاخ سفید برای کریسمس

سلیقه ی ملانیا ترامپ در تزئین کاخ سفید برای کریسمس

 

سلیقه ی ملانیا ترامپ در تزئین کریسمس کاخ سفید

سلیقه ی ملانیا ترامپ در تزئین کریسمس کاخ سفید

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در  انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

 

کاخ سفید در انتظار کریسمس

کاخ سفید در انتظار کریسمس

اشتراک:

2 دیدگاه

  1. از این ملانیا ترامپ صد برابر اون چیزی که از ترامپ بدم میاد، بدم میاد. خیلی قیافه ی اعصاب خورد کنی داره. بهش میاد ازینا باشه که با همه سر لج داره و بدجنسه.