چگونه ایزو 9001 را در هر سازمان پیاده سازی کنیم؟

0

یکی از چالش هایی که مدیران با آن روبرو می شوند، پیاده سازی ایزو در شرکت یا کارگاه شان است. این فرایند اگر بدون آشنایی قبلی صورت گیرد قطعا زمانبر و از کارهایی حوصله سربر خواهد بود.

استاندارد ایزو 9001 بصورت عمومی تدوین شده و در صنایع و سازمان های مختلف کاربرد دارد عموما شرکت کنندگانی که دوره مبانی و مستند سازی و تشریح الزامات ایزو 9001 را طی می نمایند دچار سر در گمی می باشند و نمی دانند جهت پیاده سازی ایزو 9001 در سازمان خود از کجا شروع نموده ،چه مراحلی را طی کنند و با توجه به الزامات استاندارد ایزو 9001 چه مستنداتی مورد نیاز می باشد.

بر اساس نتایج نظرسنجی کمیته ایزو از شرکت ها ی دارنده گواهینامه ایزو، بهبود رضایتمندی مشتری عامل اول دریافت گواهینامه ایزو در شرکت ها می باشد.
از این رو پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها قبل از گرفتن گواهینامه ایزو در یک دوره پیاده سازی ایزو که توسط سازمان های معتبر برگزار می شود شرکت کنند تا با مزایا و روند کار از نزدیک آشنا شوند.

مزایای دوره پیاده سازی ایزو

– کسب تجارب پیاده سازی ایزو در شرکت های مختلف
– توانایی در طراحی مستندات مورد نیاز سازمان ها شامل فرم ها، روش های اجرایی و غیره
– آشنایی با نحوه پیاده سازی ایزو در هر سازمانی
– افزایش مهارت های مدیریتی برای شغل نماینده مدیریت یا تضمین کیفیت

روش پیاده سازی ایزو

روش پیاده سازی ایزو

محتوای برنامه آموزش پیاده سازی ایزو 9001

– تشریح ساختار اجرایی پیاده سازی ایزو 9001
– نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001
– نحوه شناسایی فرآیند ها سازمان بر مبانی استاندارد ایزو 9001
– تعیین شاخص های فرآیند سیستم کیفیت
– نحوه پایش و اندازه گیری فرآیند های سیستم کیفیت
– نقشه فرآیندها Process Map سیستم کیفیت
– نحوه تعیین خط مشی و اهداف کیفیت سیستم کیفیت
– تشریح جلسات بازنگری مدیریت سیستم کیفیت
– نحوه تدوین طرح کیفیت ( شامل: تدوین نمودار فرآیند عملیات، برنامه کنترل، طرح بسته بندی)
– تشریح نمونه عملی پیاده سازی ایزو9001 بصورت کاربردی

اشتراک:

نظرات بسته اند