چطور فریلنسر مترجم شویم؟

0

در بین شغل هایی که به صورت فریلنسینگ می شود انجام داد، استخدام مترجم فریلنسر بیش از هر چیزی رونق دارد امروزه تمام سازمان ها به گونه ای با متونی به زبان خارجی سرو کار دارند. چه آنها که تحقیقات علمی دارند و چه آنها که با شرکت های خارجی قرارداد می بندند!مترجم فریلنسر معنای واضحی داد. یعنی کسی که می تواند به صورت دور کاری پروژه ای را قبول کند و پس از ترجمه به کارفرما تحویل دهد. این امر به نفع کار فرمایان است. از طرفی هر مان بخواهند به مترجم دسترسی دارند و از نظر مالی و بیمه نیز لازم نیست به اندازه یک کارمند ثابت هزینه کنند.

بسیارند کسانی که مدارک دانشگاهی ترجمه در امر ترجمه دارند ولی در اینکه از این حرفه پول درآورند عاجزند و یا بلعکس کسانی هم هستند، که بدون هیچ مدرکی و یا اینکه دانشگاه بروند. می توانند به خوبی هر چیزی را ترجمه کنند، در اینجاست که شغل فریلنسر به کارشان می آید.

برای اینکه یک فریلنسر خوب شوید لازم است نکاتی را مورد توجه داشته باشید.

مترجم

مترجم

ترجمه همه متون
اشتباه مشترک بسیاری از فریلنسرهای مبتدی این است که در مورد ترجمه مشکل پسند و سختگیر هستند. از آنجا که شما یک فریلنسر تازه کار هستید، پس نباید مشتریان خود و یا موضوع ترجمه را خودتان انتخاب کنید. علاوه بر این، از آنجا که این کار هیچ نظم خاصی ندارد، شما می بایست خودتان را به عنوان شخصی نشان دهید که همه کاری را انجام می دهد و همیشه در دسترس است.

گردآوری نمونه کارها
چه راهی بهتر از این است که نمونه کارها، خود و مهارت های خود را به دیگران نشان دهید؟ یک رزومه عالی می تواند نقاط قوت شما را برجسته سازد و برای کارفرمایان ایده خوبی از محدوده ترجمه و تطبیق پذیری شما فراهم می سازد. بهترین کارهای خود را در رزومه عنوان کنید.

آموزش مکرر
تنها یک کار را در یک زمان انجام ندهید. اگر شما در ترجمه انگلیسی به ژاپنی و بالعکس مهارت دارید، پس تمام کارهای مربوط به این مهارت را انجام دهید. یاد بگیرید که متن های مختلف را ترجمه کنید. همچنین می بایست زمان زیادی را صرف خواندن کتابهای فرهنگ لغت دو زبانه کنید تا مهارت زبانی خود را افزایش دهید و از فرسودگی آن جلوگیری کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند