مهم ترین دلیلی که مردم شغلشان را عوض می کنند!

0

هر روز افراد زیادی تغییر شغل می دهند. برخی از یک شغل تمام وقت به دریافت پروژه دورکاری روی می آورند و برخی به دنبال یک شغل تمام وقت یا پاره وقت دیگر می گردند.

زمانی که می شنوید یکی از نزدیکان شما تصمیم گرفته است که شغل خود را عوض کند، چه چیزی در ذهنتان می آید؟ به راستی چرا مردم این تصمیم را می گیرند؟ چه اتفاقی می افتد؟

پول؟ مزایا؟ بیمه؟ و یا…

 

رضایت شغلی

در کل افرادی که در محلی مشغول به کار هستند اعم از این که پستی بالا داشته باشند یا جزء کارمندان معمولی باشند، شغل خود را رها کرده و به دنبال تصدی دیگری می روند به هر دلیلی به رضایت شغلی بازمی گردد.

این رضایت شغلی می تواند از هر چیزی نشات گرفته باشد.

تمام اطلاعاتی که از Linkedln به دست آوردیم حاکی از آن است که مردم به دلیل نداشتن رضایت شغلی ناشی از عدم پیشرفت، شرایط مالی، اوضاع بیمه و مزایا، مرخصی ها، و… به تغییر شغل دست می زنند.

چرا افراد شغلشان را تغییر می دهند؟

چرا افراد شغلشان را تغییر می دهند؟

این عدم رضایت شغلی نیز شدت و ضعف دارد. برخی آن قدر تحت فشار قرار می گیرند که بدون پیدا کردن استخدام های جدید، شغل فعلی خود را ترک کرده و ریسک مدتی بیکار ماندن را نیز می پذیرند.

برخی دیگر یا آن قدرها تحت فشار نیستند و یا این که قادر به پذیرش ریسک مالی و روانی بیکاری نبوده و تا زمانی که شغل جدیدی برای خود دست و پا نکنند، محل اشتغال فعلی را ترک نمی کنند.

جالب است بدانید که 48 درصد از جامعه ی آماری که در Linkedln حاضر بودند علت تغییر شغل خود را عدم وجود زمینه ی پیشرفت در شغل قبلی شان اعلام کرده اند.
بنابراین می توانیم این طور نتیجه گیری کنیم که جستجوی یک فرصت بزرگ تر و میل برای قرار گرفتن روی سکوی پرتاب سبب می شود که مردم به دنبال تغییر کار خود باشند.

واضح است که مردم بر این باور هستند که فرصت های بیشتر در یک محیط کاری جدید می تواند پتانسیل های و توانایی های آن ها را شکوفا کرده و به سبب پیشرفت شغلی طبیعتا درآمد بیشتر و رضایت شغلی بالاتری کسب خواهند کرد.

جامعه به ایشان احترام بیشتری می گذارد و در محیط خانواده و جمع دوستان با داشتن موقعیت شغلی برتر احساس والاتری خواهند داشت…

اشتراک:

نظرات بسته اند