پس از فارغ التحصیل شدن چه کار کنیم؟

0

فارغ التحصیل شدن تازه شروع ماجرا و چالش های بزرگ زندگی است. پس از آنکه بیشتر عمر خود را صرف درس خواندن کرده اید وحالا با کلی مدرک و تحصیلات در سایت کار از منزل دنبال شغل بگردید اصلا به مزاج کسی خوش نمی آید!

رسم این چنین است که پس از اتمام تحصیلات باید چند سالی هم به دنبال شغل مناسب وقت گذراند در بسیاری از اوقات هم افراد به کاری مشغول می شوند که هیچ ارتباطی با رشته درسی اش ندارد!

بهتراست از روز بعد از فارق التحصیل شدن عزم خود را جزم کنید تا به سرنوشت دیگر افراد شکست خورده دچار نشوید.

بعد از فارغ التحصیل شدن با فکر و برنامه باشید

برای اینکه به آن زندگی که دوست دارید دست پیدا کنید، باید با هوش و ذکاوت کافی عمل کنید و از موقعیت ها و فرصت هایی که برایتان به وجود می آید به نحو احسن استفاده کنید. البته اگر به دنبال زندگی رویایی خود هستید وگرنه که یک زندگی معمولی با یک کار و سرمایه سطح پایین که نیازی به تلاش چندانی نخواهد داشت.

برای خود یک الگو انتخاب کنید
پس از فارغ التحصیل شدن متوجه خواهید شد که چقدر اطلاعاتتان محدود است و به راستی در این سال های زندگی هیچ چیزی نمی دانسته اید. در این گونه موارد برای خود یک مشاور پیدا کرده و برای امور مختلف خود به پیش وی بروید. از پند و اندرز ها و توصیه های بزرگتر ها استفاده کنید و بدانید که آن ها با تجربه ی بیشتری که در اختیار دارند، قطعا همه چیز را بیشتر از شما می دانند. سعی کنید با افرادی که با هوش هستند و شیوه زندگی را می دانند، بیشتر ارتباط بر قرار کنید و به گونه ای ارتباط نزدیک خود با آنان را حفظ کنید.

پایان دانشگاه

پایان دانشگاه و فارغ التحصیل شدن

ثابت قدم بوده و به پای انتخاب های خود بایستید
برای تصمیم گیری های خود نیاز به قدرت تفکر و اندیشه و هم چنین تجربه دارید، اما همه ما به خوبی می دانیم که عقل و تجربه به سراغ ما نخواهند آمد و در خانه ی ما را نخواهند زد تا به ما یاری برسانند. پس از فارغ التحصیل شدن تصمیم گیری ها بسیار سخت خواهند بود پس باید با کسب تجربه درست ترین ها را انتخاب کنید.

معلوم است که گاهی هم در زندگی شکست خواهید خورد، اما مگر ممکن است بدون شکست خوردن تجربه بدست آورد؟ مهم ترین نکته در شکست خوردن این است که از آن شکست درس گرفته و بدانیم که در مراحل بعدی زندگی چطور بایستی عمل کنیم تا به آن چه که نیاز داریم دست پیدا کنیم.
جرئت ریسک پذیری را داشته باشید

جرات ریسک پذیری را داشته باشید
زندگی مسیری پر پیچ و خم است که برای موفقیت در آن باید به ریسک دست زد. اما رسیک هایی که برخاسته از عقل و شعور شما باشند نه آنکه به طور احساسی تصمیم گرفته و هر آنچه را که در اختیار دارید به نابودی بکشانید. از انجام کار های سخت نهراسید و بدانید که برای تجربه به دست آوردن باید راه های سخت و بعضا غیر منطقی را انتخاب کرده تا آب دیده شویم.

اشتراک:

نظرات بسته اند