ویرایش جدید ایزو 22000 منتشر شد

0

استانداردهای ایزو در حوزه صنایع غذایی به طور جدی عمل می کند و در واقع تولید غذاهای سالم و بی خطر یکی از بزرگترین چالش های سازمان بین المللی ایزو به شمار می رود.

نسخه جدید ایزو 22000 در سیستم های مدیریت ایمنی غذا پاسخ های درست و الزامات به جایی را مطرح کرده است که می تواند بیش از پیش امنیت مواد غذایی را تضمین سازد.

ایمنی صنایع غذایی در فاز پیشگیری و کنترل مواد غذایی از محل تولید تا نطقه مصرف با آخرین ویرایش ایزو 22000 وارد می شود.

از آن جایی که ممکن است خطرات و ریسک ایمنی مواد غذایی در هر مرحله از فرآیند تولید بروز کند، هر شرکتی در زنجیره تامین مواد غذایی باید کنترل های کامل را در تمامی مراحل در دستور عمل قرار دهد.

در واقع ایمنی مواد غذایی باید با تلاش و تعهد تمامی سازمان های درگیر انجام پذیرد.
ISO 22000: 2018 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مورد نیاز برای هر سازمان در زنجیره غذایی، را بهبود می بخشد.
این گواهینامه استاندارد با شناسایی محل ریسک در صنایع غذایی، به کاهش خطرات مواد غذایی در زنجیره تغذیه و رویکرد پیشگیرانه در ایمنی مواد غذایی می پردازد.

در نسخه جدید یعنی ویرایش سال 2018 گواهینامه استاندارد ایزو 22000 ساختار سطح بالای مشترک برای تمام استانداردهای سیستم مدیریت ایزو، به ویژه با ISO 9001 و ISO 14001 در یک رویکرد معین ایجاد شده است.
رویکرد جدید به عنوان یک مفهوم حیاتی در کسب و کار مواد غذایی و سیستم مدیریت ارائه می شود.

همین طور این ویرایش پیوندهای قوی با Codex Alimentarius دارد و دستورالعمل هایی را برای ایمنی سازی صنایع غذایی در دولت ها توسعه می دهد.

ارتباطات تعاملی، مدیریت سیستم ها، برنامه های پیش نیاز PRP اصول تجزیه، تحلیل ریسک و نقاط کنترل بحرانی HACCP در این گواهینامه ایزو جای گرفته اند.

در تماس با متخصصان مشاور ایزو اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

اشتراک:

نظرات بسته اند