نیاز مطرح شدن

0

در مراودات میان آدمیان حداقل دو تبادل صورت می پذیرد. یکی تبادل اطلاعات و دیگری شناخته شدن یا مطرح شدن هر فرد برای دیگری. توجه و تفقدی که به دیگران می شود میتواند همراه با تماس فیزیکی باشد یا نباشد. در دوران کودکی تماس فیزیکی به تعبیری در آغوش گرفتن لازمه ی ارضای نیاز مطرح شدن می باشد که آن را نوازش گویند. مادران با تجربه به خوبی می توانند تشخیص دهند گریه ی فرزندانشان ناشی از گرسنگی، تشنگی و درد است یا نیاز به مطرح شدن و به اصطلاح نوازش و مورد توجه قرار گرفتن. ولی هرچه انسان در مسیر رشد پیش می رود نیاز به تماس فیزیکی کاهش می یابد و بخشی از این نیاز از طریق توجه و تفقد سمبلیک ارضا می گردد.
شناسایی حاصل از هر مراوده می تواند مثبت، منفی یا ترکیبی باشد. هرگاه مرواده ای موجب احساس رضایت و شادی آفرین باشد این مراوده را مثبت نامند و در صورتی که مراوده ای دلسردی، ناکامی، نفرت و انزجار به بار آورد مراوده را منفی خوانند، حالت سوم مراوده بشری، مراوده ترکیبی است که در آ« بازخور مثبت و منفی با هم داده شود.

برای مثال اگر مدیر به یکی از کارکنان بگوید:
” علی رغم اینکه تجربه کمی در زمینه برنامه نویسی داری برنامه خوبی تنظیم کردی” ، در این کنش ، خاستگاه رفتار مدیر حالت ” من والدینی” است که حالت ” من کودکی” کارمند را مورد مخاطب قرار می دهد.
یکی از نیازهای اساسی هر انسانی نیاز به مطرح شدن و ابراز وجود است و برخی از رفتارهای آدمیان بدون شک برای ارضای این نیاز است. افرادی که نادیده انگاشته شده اند برای ابراز وجود خویش به هر نوع فعالیت خلافی دست می زنند. بسیار دیده شده در خانواده هایی که میان فرزندان به خاطر برخی تفاوت های ظاهری فرق قائل شده اند آنانی که مورد کم مهری پدر و مادر قرار می گیرند معمولا درس خوان تر، پر کارتر و صبور تر هستند، زیرا تلاش می کنند تا از طریق مثبت ابراز وجود نمایند و در پیش پدر ، مادر یا دیگر افراد مهم در زندگیشان حاصل نشود. اگر از این طریق موفقیتی در ارضای نیاز شناسایی یا مطرح شدن حاصل نشود بسیار سریع فرا میگیرند که روش های دیگری برای برآورده ساختن نیازشان وجود دارد. برای مثال دعوا کردن با خواهر و برارد یا دیگران، دستورات بزرگتر ها را خوب اجرا نکردن یا سرباز زدن از انجام دادن آنها، صدمه زدن به خود یا کسی یا چیزی ، این نمونه رفتارهایی است که می تواند در مطرح کردن آنان سودمند باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید و کتاب های روانشناسی را دانلود کرده و مطالعه کنید.

http://fidibo.com/books/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA

اشتراک:

نظرات بسته اند