نوبت محاکمه علنی بیت کوین

0

طبق آن چه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان ساخته، به زودی جلسه ای برای بررسی ارز دیجیتال یعنی بیت کوین در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در این جلسه می باید مسئولان بانک مرکزی کشورو نیز مقام هایی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس حضور داشته باشند.

بیت کوین

بیت کوین

محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیت کوین یک نوع ارز مجازی ست و از طریق رمز گذاری، ابزاری برای مبادله است.

وی به خطرات و حواشی گسترش استفاده از این ارز دیجیتالی و رمزپایه اشاره کرده و ادامه داد: قراردادهایی که از طریق بیت کوین منعقد می شود، به هیچ وجه مطابق با اصول اسلامی و اقتصادی نیست که باید نظارت های لازم از سوی دستگاه های مربوطه، به خصوص بانک مرکزی بر روی این قراردادها صورت بگیرد.

محمد رضا پور ابراهیمی

محمد رضا پور ابراهیمی

هشدار به تجار

پورابراهیمی عنوان ساخت: بیت کوین نه تنها منطبق با هیچ کدام از اصول اقتصادی نیست، بلکه فضای ناامنی را نیز برای مبادله کنندگان ایجاد می کند که لازم است تجار نسبت به این مساله توجه کافی داشته باشند.

به عقیده ی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین نقطه ضعف و اشکال در بیت کوین و این سیستم ارز مجازی نبود ضوابط مشخص و روشن برای راهبردی کرده آن می باشد. وی خاطر نشان ساخت: درخواست ما از مردم این است که مراقبت های بیشتری داشته باشند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.

این مقام مسئول مجلس شورای اسلامی در نهایت به جلسه ای برای بررسی موضوعیت بیت کوین در کشور و خطرات رواج یافتن آن پرداخته و گفت: قرار است هفته ی آینده در نشستی با مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بوس، بیت کوین را مورد بررسی قرار دهیم.

این اظهارات در حالی ست که بانک های معتبر و بزرگ جهانی نیز هنوز نسبت به قبول یا عدم قبول بیت کوین تردید داشته و موضع مشخص و قطعی نسبت به آن اتخاذ نکرده اند.

اشتراک:

نظرات بسته اند