نقش نیروی اراده در موفقیت

0

تا به حال چند بار برای شما پیش آمده است که در مسیر خود برای رسیدن به اهدافتان خسته شده اید و از آن دست کشیده اید؟ تا به حال چند بار تصمیم به انجام کاری گرفته اید و تا نیمه های راه پیش رفتید و وسط راه خسته شده و ادامه نداده اید؟ مثل رژیم گرفتن، ترک کردن سیگار، درس خواندن و یا ترک هر عادتی که نمی پسندید؟

این یعنی شما اراده ندارید. اما اراده یعنی چه؟

معنی اراده:

 

اراده در واقع یک نیروی باطنی است که برای تصمیم گیری، شروع کار، انجام اهداف و وظایف در برابر عقب انداختن کارها و تنبلی، نقشی مهم برای مقابله با آنها ایفا می کند.

در واقع اراده نوعی توانایی و مهارت است که می تواند انگیزه ها و هوس ها را کنترل یا رد کند. این اراده است که به شما عزمی راسخ می دهد تا تصمیمی را که گرفته اید تا به انجام رساندنش به انتها برسانید.

این نیروی درونی به شما کمک می کند که موانع را از سر راه خود بردارید و سدها را از بین ببرید و به موفقیت برسید.

بسیاری از افراد موفق، علاوه بر داشتن توانایی های مختلف دیگر، از قدرت اراده ی فوق العاده ای برخوردارند. این افراد سماجت به خصوصی برای به نجام رساندن اهداف خود دارند و تا به هدف خود نرسند از آن دست نمی کشند.

برای انکه اراده ای قوی داشته باشیم، راه کارهای متفاوتی وجود دارد. خواندن کتاب نظیر کتاب دامیز: قدرت اراده، به شما اطلاعات ویژه ای می دهد که این قدرت را افزایش دهید.

کتاب دامیز: قدرت اراده

کتاب دامیز: قدرت اراده

راه کارهای دیگری که به تقویت اراده کمک می کند به شرح زیر است:

هدف خود را تعیین کنید.

ابتدایی ترین کار تعیین هدف است. اینکه بدانیم چه کاری را میخواهیم انجام بدیم و به چه شکلی قرار است به آن هدف برسیم، می تواند ما را در مسیرمان به هدفمان بسیار کمک کند.

توانایی خود را بشناسید

 

در وجود هر کسی توانایی هایی وجود داد که ممکن است برایشان نا شناخته باشد ،برای رسیدن به اهداف می بایست از وجود این توانایی ها آگاهی یابیم، آنها را بشناسیم و در جهت رسیدن به اهداف از آنها استفاده کنیم.

برنامه ریزی کنید.

 

مسلما هیچ کاری بدون برنامه یی نتیجه ی خوبی در پی نخواهد داشت. اولویت های زندگی خود را دسته بندی کنید، آنها را تک تک بنویسید و مطابق با آن پیش بروید.

تلقین کنید.

 

تلقین هم از جمله نیروهایی است که هنگامی که از زبانمان جاری می شود، باوری در ما ایجاد می کند که می تواند توانایی ما را افزایش دهد. مثبت اندیشی، باور به خود و تلقین آن به خود سبب میشود وقایع مهمی در زندگی ما رخ دهد.

خودباوری و به زبان آوردن این موضوع که ما میتوانیم کاری را انجام دهیم، نیروی اراده ی ما را افزایش می دهد.

اشتراک:

نظرات بسته اند