نسخه ی جدید ISO 31000 به سوی یک متن واضح تر و روشن تر

0

ایزو 31000 در مورد مدیریت ریسک برای مردمی که در ارزش گذاری و حفاظت در سازمان ها، به وسیله ی مدیریت ریسک، تصمیم گیری، تنظیم و دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد در نظر گرفته شده است.

نسخه ی به روز رسانی شده ی این استاندارد، فوریت های مدیریت ریسک را پوشش می دهد.

تجدید نظر در ایزو 31000 مدیریت ریسک- اصول و دستور العمل ها، یک مرحله را به مرحله ی پیش نویس استاندارد بین المللی (DIS) منتقل کرده است که آن پیش نویس اکنون در دسترس عموم قرار دارد.

اما این چه مفهومی دارد؟ در روند نسخه ی به روز رسانی شده ISO 31000 چه تغییراتی لحاظ شده است؟

کار بازنگری به دنبال یک هدف مشخص است: برای ایجاد زبان استانداردی آسان تر و واضح تر. این با استفاده از یک زبان ساده برای بیان اصول مدیریت ریسک به گونه ای که برای کاربران قابل انطباق و قابل درک تر باشد، فراهم آورده می شود.

این استاندارد دستورالعمل های مربوط به مزایا و ارزش های مدیریت ریسک موثر و کارآمد را ارائه می دهد و باید سازمان ها را در درک و حل و فصل عدم اطمیناناتی که در دستیابی به اهدافشان درگیر هستند، کمک کند.

وظیفه اصلی پیدا کردن تعادل مناسب بین دادن راهنمایی هایی به اندازه کافی دقیق و نوشتن یک کتاب مرجع کامل محسوب می شد.

 

به روز رسانی ISO 31000

به روز رسانی ISO 31000

 

با توجه به این موضوع، متن به مفاهیم اساسی آن کاهش یافته است تا یک سند کوتاه، واضح و مختصر ارائه شود که البته فهم و درک آن بارها آسان تر خواهد بود، در حالی که باقی مانده به طور گسترده ای قابل اجرا می باشد.

این بدان معنا نیست که معانی خاص یا اصطلاحات بخش بندی که برای کاربران خاص اهمیت دارند ناپدید شده اند. برعکس، ارائه ی جزئیات بیشتر و اطلاعات دقیق از جنبه های مهم تجدید نظر روی این استاندارد ایزو به شمار می روند.

برای جلوگیری از کاهش وزن استاندارد و پیچیده شدن آن، تصمیم گرفتیم اصطلاح ISO 31000 را به مفاهیم بیرونی کاهش دهیم و شرایط خاصی را به راهنمای ISO 73، مدیریت ریسک – واژگان، که به طور خاص با اصطلاحات مدیریت ریسک مرتبط است، اضافه نماییم.

کیفیت عمومی این استاندارد تقویت شده است و پایه ای برای اطمینان تازه بین کارشناسان و کاربران نهایی می باشد که هرکدام از چالش های خاصی در ریسک پذیری رنج می برند، اما باید همین طور با سایر ذینفعان خود درک پذیری و ارتباط مستقیم نیز برقرار کنند.

همین طور در این بند برای ایجاد چارچوب مدیریت ریسک، که حاوی راهنمایی هایی است که برای هر کاربر احتمالی مرتبط است، از آن زمان با مفاهیم یا نمونه های اضافی مرتبط با کشورهای و صنایع تکمیل شده است.

پیامی که گروه ما میخواهد به خواننده DIS بدهد این است که به طور انتقادی ارزیابی کنیم که آیا پیش نویس فعلی می تواند راهنمایی مورد نیاز را فراهم کند، در حالی که نسبت به تمام سازمان ها در همه کشورها باقی بماند. جیسون براون، رئیس کمیته فنی ISO / TC 262، مدیریت ریسک توضیح می دهد، مهم است که ما در نظر داشته باشیم که ما استانداردهای آمریکایی یا اروپایی، استاندارد خدمات عمومی و یا خدمات مالی را تهیه نمی کنیم، بلکه استانداردهای بین المللی استاندارد است که توسعه داده می شود.

بسیاری از پیچیدگی های متن این استاندارد حذف شده است. بنابراین متن تمیز و دقیق تر از انتظارات است و می توان گفت که خواننده آن را بارها ساده تر درک خواهد کرد.

منبع:

https://www.iso.org/news/2017/02/Ref2165.html

اشتراک:

نظرات بسته اند