موسسات CB کدام هستند؟

0

در مراحل اخذ گواهینامه ی ایزو پس از این که با شرکت مشاور ایزو پیش رفته و استانداردسازی ها را انجام دادید، می باید به یکی از موسسات CB در کشور متصل شده و ممیزی به این وسیله صورت پذیرد.

اما CB چیست؟

CB مخفف Certification Body بوده و به موسسات صادر کننده ی گواهینامه های ایزو اطلاق می شود. که البته این موسسات معتبر هستند به یک بدنه ی دیگر یعنی AB ها.

توجه داشته باشید که هر کشور در خاک خو تعدادی مرکز CB معتبر دارد که برای صدور گواهینامه های ایزو به آن ها مراجعه می شود.

اما این موسسات CB زمانی معتبر محسوب می شوند که به یکی از AB ها متصل باشند.

گواهینامه ایزو | موسسات CB

گواهینامه ایزو | موسسات CB

شرح وظایف شرکت های CB

پس از مراجعه به شرکت های CB، ابتدای ک برنامه ریزی جامع برای ممیزی سازمان شما صورت گرفه و سپس این ممیزی و مراحل آن به مرحله ی اجرا درخواهد آمد. تصمیم گیری این که سازمان متقاضی دریافت گواهینامه آیا مستعد دریافت ایزو هست یا نه بر عهده ی شرکت CB بوده و در صورتی که متقاضی را بارها دور از شرایط و مقتضیات اخذ ایزو تشخیص دهد، به وی اطلاع داده و از صرف وقت و هزینه جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در غیر اینصورت و در شرایطی که شرکت متقاضی واجد شرایط اخذ گواهینامه ایزو ISO باشد، مرکز CB نسبت به صدور گواهینامه ایزو اقدام کرده و البته پس از آن نیز مسئول است که به صورت سالیانه و ادواری ممیزی های ثانویه که به ممیزی های مراقبتی مشهور هستند، را صورت داده و در شرایطی که سازمان از سطح استاندارد خارج شده باشد، نسبت به اصلاح و یا در غیراینصورت لغو گواهینامه ایزو اعطا شده اقدام نماید.

شرکت های CB تقلبی

توجه داشته باشید که شرکت های CB می توانند تقلبی بوده و گواهینامه های ایزو نامعتبر صادر کنند. شما با صرف اتصال به یک وب سایت خارجی و یا مشاهده ی اوراق و ادعا نمی توانید به موسسات CB اعتماد کرده و حتما باید از اتصال و اعتبار تائید شده ی این مراکز از سوی AB مطمئن باشید.

به طور نمونه شرکت هایی که با مبالغ ارزان تر از معمول وعده ی صدور گواهینامه های ایزو را می دهند، به حتم در نهایت یک گواهینامه جعلی و تقلبی برای شما صادر خواهند کرد.

چطور از اعتبار مرکز CB مطمئن شویم؟

راه حال بسیار ساده است. شما می باید به عنوان متقاضی صدور گواهینامه ایزو ISO از موسسه CB درخواست کنید تا قرارداد خود با شرکت AB را به شما نشان داده و خیال متقاضی را از این جهت آسوده سازد.

علاوه بر این خود شما نیز می توانید به صورت مستقیم از طریق ایمیل زدن به موسسه مادر AB از اعتبار شرکت CB اطمینان حاصل نمایید. و یا این که اگر برایتان مقدور باشد این اعتبار سنجی را به وسیله ی یک تماس تلفنی صورت دهید.

شرکت های مشاور ایزو امکان این را دارند که در این رابطه به متقاضیان دریافت گواهینامه های ایزو کمک نمایند.

اشتراک:

نظرات بسته اند