منفی ترین آثار فریلنسینگ بر زندگی افراد

0

مزایای مثبت زیادی فریلنسینگ و اشتغال در خانه وجود دارد، و در واقع این مزایا هستند که به شما انگیزه می دهند به جای جستجوی استخدام به کار آزاد روی بیاورید.

البته واقعیت همیشه همان طور که تصور می کنیم به نظر نمی رسد. و در اینجا به برخی اثرات منفی که اتفاقا فوق العاده برجسته نیز هستند، پرداخته ایم.

در حالی که همیشه به جنبه های مثبت آزاد کاری پرداخته شده است، بد نیست که کمی نیز به آثار منفی آن فکر کرده و روی آن ها نیز تمرکز داشته باشیم.

آثار منفی فریلنسینگ

آثار منفی فریلنسینگ

ایزوله شدن

در تمام طول روز تنها کار کردن منجر به احساس انزوا خواهد شد. بعضی از مردم نیاز بیشتری به شرکت در اجتماع و مکالکه با انسان های دیگر را دارند و این ها از انزوا به اندازه ی بزرگتری رنج خواهند برد.

اما به هر صورت هر کس بدون در نظر گرفتن نوع شخصیت، در موازات فریلنسینگ احساس تنهایی را حتما بازخواهد شناخت.

 

عدم برقراری تعادل میان کار و زندگی

یکی از رایج ترین اثرات منفی فریلنسینگ این است که شما قادر به مدیریت تعادل مناسبی بین کار و زندگی تان نخواهید بود. ممکن است اعضای خانواده تان بتوانند کمک بزرگی در این زمینه به شما کرده و به نوعی در ایجاد تعادل میان ساعات کاری و زندگی نقش آفرین باشند.

آثار منفی فریلنسینگ

آثار منفی فریلنسینگ

عدم امنیت شغلی

نداشتن منبع تضمین شده درآمد در ماه می تواند یک نقطه ضعف بزرگ برای فریلنسرها محسوب شده و همیشه داشتن مننبع درآمد دیگری ضروری به نظر می رسد.

در واقع اگر تنها راه درآمد شخص به ویژه این که مسئولیت مخارج خانه را بر عهده داشته باشد، از طریق فریلنسینگ عاید شود، او و افرادی که تحت تکفلش قرار دارند، همیشه در موقعیت ریسک و اضطراب آوری قرار خواهند داشت.

البته این موضوع برای تمام فریلنسرها صادق نیست و عده ای که بازار کار خوبی داشته و همیشه قراردادهای متعددی در لیست انتظار دارند از این قائده مستثنی بوده و پس از مدتی کار کردن و داشتن اندوخته ای قابل توجه؛ دیگر می توان گفت که ناامنی شغلی چندان تعریف و مصداقی در خصوص این افراد نداشته و زندگی مالی آن ها در حاشیه ی امن قرار خواهد گرفت.

اما برای آن دسته از فریلنسرهایی که تازه کار بوده و اندوخته ای ندارند، ناامنی شغلی و کسب درآمد مثل یک کابوس دائمی همراه خواهد بود.

اشتراک:

نظرات بسته اند