معرفی انواع گواهینامه ISO

0

در سراسر جهان استاندار های خاصی وجوددارد که معروف به ایزو است. شرکت ها در هر جایی از جهان که خواهان اخذ ایزو باشند مستلزم رعایت نکاتی هستند که در شرایط استاندارد بین المللی ایزو ذکر شده است. فرقی ندارد آمریکا باشید یا افقانستان برای گرفتن ایزو و استاندارد بودن محصولات تولیدی باید نکات مشترک از پیش تعیین شده را رعایت کنید.

همانطور که می دانید برای هر زمینه گواهینامه مخصوصی توسط موسسه بین الامللی ISO تعیین شده در واقع هر کدام بیانگر موضوع خاصی هستند و استاندارد کیفی محصول را در حیطه خاصی تعیین می کنند. به این معنا که اگر محصولی گواهینامه ایزو 9001 داشته باشد به معنای سازگاری با محیط زیست و .. نمی باشد و تنها موارد محدودی را تضمین می کند!

در ادامه چند نمونه از گواهینامه های ایزو را در عرصه های مختلف معرفی خواهیم کرد.

ایزو OHSAS 18001

OHSAS 18001

OHSAS 18001

ایزو OHSAS 18001 استانداردی است که در سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بکار می رود و سازمان را قادر می سازد تا خطراتش را کنترل کرده و عملکرد آن را در این قسمت تقویت کند. این استاندارد راهکار سیستماتیکی برای تشخیص خطرات فراهم آورده سپس ریسک این مخاطرات را کاهش دهد یا کلا از بین ببرد و هر نوع سازمانی می تواند از آن بهره برد.

مزایا
ـ کاهش خطرات، این استاندارد در محیط کاری سالم دخالت دارد و به کاهش تصادفات، بیماری کارکنان و زمان از دست رفته کمک کند.
ـ ارتقاء روحیه کارکنان، این استاندارد می تواند روحیه کارکنان را ارتقا داده و پتانسیل کاهش درخواست های موقه و اضافه پرداخت بیمه ای کمتر را دارد.
ـ اعتماد سازمان شما با دارا بودن سیستم مدیریتی OHS که بطور جداگانه ارزیابی می شود از افزایش اعتماد بهره خواهد برد.
ـ ارائه دهنده حق انتخاب متنوع این استاندارد به شما اجازه می دهد تا شرکت هایی کار کنید که گواهی OHSAS نیاز قراردادی آنها است.

ایزو 14001

ISO 14001

ISO 14001

سری استانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان جهانی ایزو بوجود آمده اند. این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی، منابع لازم جهت انجام، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیتها، تشریح مسئولیتها، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.

استاندارد مذکور تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.

این استاندارد برای سازمان هایی که مدیریت زیست محیطی را به عنوان بخشی از زیر بناهای فلسفه مدیریت سازمان خود انتخاب کرده اند و بر اساس آن فعالیتهای خود را در سطح استانداردهای زیست محیطی در سطح جهانی انجام می دهند.

گواهینامه IMS

IMS

IMS

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ترکیبی از ایزوهای 9001، 14001 و 18001 می باشد.

در واقع هرسازمانی که بطور هم زمان موفق به طراحی، مستند سازی و استقرار سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS 18001 بشود دراصطلاح می گویند سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) می باشد.

البته الزام نیست سه استاندارد هم زمان پیاده سازی گردد. بلکه متناسب باساختار و سیاستهای سازمان ممکنه سه استاندارد، درطول زمان پیاده سازی گردد. بدیهی است چنانچه سازمانی قصد اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بطور همزمان رانداشته باشد بایستی از استاندارد سیستم مدیریت کیفیت که استاندارد عمومی هست شروع بکار نماید و پس ازایجاد بستر و زمینه لازمه دو استاندارد ISO14001 و OHSAS18001 را اجرا نماید.

از قابلیتها و مزایای سیستم IMS ، یکپارچه بودن و وجود اشتراکهای قابل توجهی می باشد که سازمان می تواند بواسطه استفاده ازاین مزایا ازمخارج اضافی جلو گیری نماید. ازجمله این هزینه ها می توان به هزینه اهای ستادی، مستندسازی، ممیزی های داخلی و صدور گواهینامه IMS و مراقبتی سالیانه، و دشتمزد مشاوره و طراحی و استقرار سیستم و غیره اشاره کرد.

ایزو 10004

ISO 10004

ISO 10004

ISO 10004 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.

این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه گواهی گیرنده در مسیر مشتری مداری حرکت نماید. ایزو 10004 برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت ، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.

ISO 10004 مفاد قرارداد، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد و صرفا آنها را در مسیر شخصی در جهت رضایت مشتریان حرکت می دهد.
دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری ISO10004:2012

– فراهم آوردن منابع برای دسترسی به چارچوبی برای رضایتمندی مشتریان
– بالا بردن توانمندی سازمان برای افزایش رضایتمندی مشتریان
– افزایش قابلیت سازمان برای پاسخگویی به نظرات مشتریان
– کمک به سازمان برای ایجاد رویکرد مشتری محور و ارتباط مستمر و پویا با مشتریان
– پی ریزی مبنایی برای بازنگری و تحلیل مداوم فرآیند پایش و اندازه گیری
– تشخیص و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان
– و دهها مزیت دیگر

اشتراک:

نظرات بسته اند