معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری از اجرای سراسری طرح LEZ در سال آینده خبر داد

0

به گزارش سی اس وب به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، محسن پورسید آقایی با اشاره به طرح ترافیک 97 و نیز اجرای سراسری طرح LEZ در سال 1397 گفت: امسال سهمیه خرید سالیانه برای هیچ گروهی نداریم و تنها مجوز برای افرادی که شغلشان به گونه‌ای است که باید بطور مداوم در طرح وارد شوند در نظر گرفته شده که این مجوز تنها به منزله‌ این است که جای این افراد برای ورود به محدود رزرو شده است اما از نظر نحوه پرداخت با دیگران تفاوتی ندارند.

وی در خصوص مراکز سیار معاینه فنی اظهار داشت: با همکاری بخش خصوصی، مراکز سیار معاینه فنی در کشور تولید شد.

محسن پورسید آقایی

محسن پورسید آقایی

او ادامه داد: این واحدهای سیار معاینه فنی خودرو به درخواست شهروندان و در یک مدت معین در محلات مستقر شده و مردم می‌توانند از این مراکز استفاده کنند.

معاون شهردار تهران زمان مورد نیاز برای معاینه فنی هر خودرو را چیزی در حدود یک ساعت برآورد کرده و تاکید کرد: مردم تشویق خواهند شد که نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام کنند.

همین طور درباره ی طرح LEZ گفت: این طرح براساس داشتن معاینه فنی است و اگر خودروی شهروندان معاینه فنی نداشته باشد، جریمه می‌شوند.

پورسید آقایی گفت: براساس طرح ترافیک جدید 40 هزار نفر از مردم به صورت روزانه می‌توانند وارد محدوده شوند، اظهار کرد: بر این اساس دسترسی مردم عادی به محدوده طرح ترافیک آسان‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش نرخ طرح ترافیک 97 اظهار داشت: در حال حاضر نرخ‌ها در دستور کار بررسی شورای شهر است، اما قیمت طرح نسبت به قبل کاهنده است.

وی افزود: از 13 هزار و 400 تومان به صورت حداقلی و 36 هزار تومان به صورت حداکثری قیمت طرح متفاوت است.

همین طور معاون شهردار تهران اعلام کرد که در سال 97 هیچ خبری از سهمیه فروش طرح ترافیک برای گروه های خاص وجود ندارد. او گفت: تنها مجوز برای افرادی که شغلشان به گونه‌ای است که باید بطور مداوم در طرح وارد شوند در نظر گرفته شده که این مجوز تنها به منزله‌ این است که جای این افراد برای ورود به محدود رزرو شده است اما از نظر نحوه پرداخت با دیگران تفاوتی ندارند.

اشتراک:

نظرات بسته اند