مطبوعات چهارشنبه 11ام مهر

0

مطبوعات امروز چهارشنبه 11ام مهر ماه یک صدا به سقوط قیمت دلار و کاهش قیمت در دیگر بازارها پرداخته اند. با هم نگاهی به نیم صفحه ی اول مطبوعات صبح می اندازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند