مزرعه ی حیوانات

0

دانلود کتاب مزرعه ی حیوانات نوشته ی جورج اورول از بهترین کتاب هایی ست که در زمینه ی رد نظام مارکسیستی پیشنهاد می شود.
جورج اورول با نوشتن این کتاب اجتماعی و سیاسی، انتقادی تند و هوشمندانه از نحوه و ساختار حکومت استالین ارائه کرده است.
اورول این مساله را در قالب یک مزرعه و حیواناتش که با همکاری یکدیگر مزرعه دار را فراری داده و قوانین خود را برپا می سازند، بیان کرده است.

 

اندیشه ی قیام بر علیه مزرعه دار از کجا شکل می گیرد؟

خوک پیری که در مزرعه زندگی می کند، و میجر نام دارد، برای اولین بار اندیشه ی انقلاب در برابر مزرعه دار و برپا کردن حکومت حیوانات را پیش می کشد. او شبی حیوانات مزرعه را دور خود جمع کرده و با این سخنان شعله های شورش را روشن می کند:

دانلود کتاب مزرعه ی حیوانات نوشته ی جورج اورول

دانلود کتاب مزرعه ی حیوانات نوشته ی جورج اورول

… ما ، همه حیوانات مزرعه در فقر و گرسنگی و به سختی زندگی می کنیم در حالی که همین مزرعه ای که ما در آن هستیم می تواند غذای بیشتری برای ما تولید کند تا دیگر گشنگی نکشیم . انسان ها ، هر چند هم که ما به آن ها خدمت می کنیم و از حاصل دسترنج ما استفاده می کند ، اما ما را در شرایط سخت نگه می دارند و در نهایت هم سلاخیمان می کنند .
انسان ها خودشان هیچ تولیدی ندارند اما با این وجود تولیدات ما را بی چون و چرا می برند و تصاحب می کنند .انسان ها عامل بد بختی ما هستند و تا زمانی که هستند ، ما حیوانات نمی توانیم زندگی راحتی داشته باشیم . باید انسان ها را از میان برداشت . تنها راه داشتن زندگی خوب برای حیوانات ، انقراض انسان هاست . باید انقلابی بر علیه انسان ها به راه بیندازید و به آزادی و آسایش برسید …

اما قیام چگونه صورت گرفت؟

میجر پیر جان سپرد اما طی اتفاقی ناگهانی که کارگران مزرعه، آن جا را ترک کرده و حیوانات گرسنه ماندند. حیوانات تا شب گرسنگی را تحمل کرده اما سرانجام به انبار آذوقه حمله کردند. مزرعه دار که متوجه این موضوع داشت به همراه عده ای دیگر از کارگران برای شلاق زدن حیوانات آمد، اما حیوانات با یاد حرف های میجر پیر به آن ها حمله کرده و همه را فراری دادند.

اصول حیوانگری

پس از این که مزرعه تحت تسلط حیوانات درآمد، نام آن را قلعه ی حیوانات گذاشته و قوانین خود را وضع کردند. اما قوانین حیوانگری که همه موظف به رعایت آن بودند، چه بود؟
هر چه دوپاست، دشمن است.
هر چه چهارپا است یا بال دارد، دوست است.
هیچ حیوانی لباس نمی پوشد.
هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد.
هیچ حیوانی الکل نمی نوشد.
هیچ حیوانی حیوان کشی نمی کند.
همه حیوانات با هم برابرند.
اما اتفاقات از این پس کاملا منطبق با شرایط حکومت استالین پیش رفته و اورول وقایع را متناسب با اتفاقات حکومت استالین در روسیه در ابتدای قرن بیستم می چیند.
حیوانات مزرعه منطبق با برخی شخصیت های تاریخی روسیه و خود مزرعه نماد کشور روسیه در آغاز قرن بیستم میلادی ست.

اشتراک:

نظرات بسته اند