مردم کره ی شمالی در چه حالی به سر می برند؟

0

در حالی که کیم جونگ اونگ حاکم دیکتاتور کره ی شمالی از رفاه و خوشبختی مردم کشور خود دم می زند، تصاویری که بعضا از داخل این کشور به دست آمده و اعترافات افرادی که موفق به فرار از کره ی شمالی شده اند، حاکی از آن است که مردم کره ی شمالی در فقر، تنگدستی و بدبختی روزگار می گذرانند.

در این کشور دیکتاتوری و خفقان به طور کامل برقرار بوده و مردم از ابتدایی ترین تکنولوژی هایی که برای مردم جهان مهیاست، بی بهره و نصیب مانده اند.
وضع زندگی مردم کره ی شمالی همان طور که در تصاویر می بینید، زیر خط فقر بوده و بیشتر مردم این کشور در تنگدستی مطلق به سر می برند. جالب است که هرگز یک نفر از کره ی شمالی را البته به جز رهبر این کشور با اندامی فربه نمی بینیم. و به نظر نمی رسد که مردم این سرزمین آن قدر بی دغدغه باشند که به تناسب اندام خود بیندیشند؛ بلکه لاغری بیش از حد مردم کره ی شمالی به دلیل فقر و سوء تغذیه ای ست که در تمام مدت عمر با آن دست به گریبان هستند.

به خصوص کودکان در این کشور در وضعیت اسفناکی به سر برده و در عین حال که از سوء تغذیه رنج می برند، به کار اجباری در مزارع نیز گماشته می شوند.

مردم کره ی شمالی از هیچ گونه وسائل ارتباطی برخوردار نبوده و حتی از دنیای اینترنت نیز کاملا محروم مانده اند. تنها در مراکز مخصوصی و برای افراد خاصی استفاده از اینترنت و آن هم به صورت کاملا کنترل شده میسر است.

 

چرا مردم کره ی شمالی از کشورشان فرار نمی کنند؟

شاید از خود بپرسید که چرا مردم این کشور خاک کره ی شمالی را ترک نکرده و به کشورهای دیگری از جمله کره ی جنوبی که مرز مشترک با این سرزمین دارد، پناه نمی برند؟

در حقیقت بارها و بارها تلاش های بسیاری برای فرار از کره ی شمالی صورت گرفته است و البته عده ای هم موفق شده اند. اما به دلیل حفاظت شدیدی که از مرز شده و رفتار وحشیانه و خشونت آمیزی که با افرادی که قصد فرار داشته اند صورت گرفته، باعث گردیده تا عده ای کمتری فکر فرار از مرز را به سر خود راه بدهند.

طبق دستور حکومتی هر فردی که قصد خروج از مرز کره ی شمالی را داشته باشد، با شلیک گلوله ها از پای در خواهد آمد و هیچ محدودیتی در شلیک کردن به وی از سوی مرزبانان وجود نخواهد داشت.

کره ی شمالی خبرنگاری را به خاک خود راه نداده و تصاویری که می بینید از معدود موفقیت های خبرنگارانی ست که موفق شده اند داخل خاک این کشور، عکس برداری کنند.

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

 

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

 

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

 

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

 

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

 

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

 

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

وضعیت زندگی مردم کره ی شمالی

اشتراک:

نظرات بسته اند