مراحل سازمانی اخذ گواهینامه ایزو

0

قبل از اینکه برای دریافت گواهینامه ایزو اقدام کنید بهتر است با خواندن راهنمای اخذ ایزو اطلاعات کافی کسب کنید. به طور کلی در قرایند صدو گواهینامه ایزو سه مرکز نقش مهم را ایفا می کنند.

این سه مرکز عبارتنداز: شرکت مشاور و مجری، مرجع صدور گواهینامه ایزو (CB)، مرجع اعتباردهی شرکت های صدور گواهینامه (AB)

1. شرکت مشاور و مجری
شرکت ها و سازمان هایی که مایلند برای سازمان خود گواهینامه ایزو دریافت کنند نمی توانند مستقیما و بدون اجرای استانداردها از CB ها درخواست گواهینامه نمایند. این شرکت های مشاور و مجری سیستم های ایزو هستند که اقدام به آموزش، مستندسازی و آماده سازی سازمان ها به منظور دریافت گواهینامه ISO می نمایند.

2. مرجع صدور گواهینامه (CB)
پس از آنکه شرکت مجری اقدامات لازم برای دریافت گواهینامه ایزو یک شرکت را اجرا نمود، نوبت به مراجع صدور (CB) به منظور صدور گواهینامه می رسد.

شرکت های CB مراجع صدوری هستند که توسط مراجع اعتباردهی بالادستی(AB) تایید صلاحیت شده اند.

نحوه دریافت ایزو

نحوه دریافت ایزو

3. مرجع تایید صلاحیت شرکت های صدور گواهینامه ایزو (AB)
یک مرجع صدور معتبر باید از طریق یک نهاد بالادستی اعتباردهی (AB) مورد تایید قرار بگیرد. عموم شرکت های صدور گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار AB های عضو IAF فعالیت می کنند و همچنین گروه دیگری از مراجع صدور معتبر، تحت اعتبار مرجع اعتباردهی ASCB اقدام به ممیزی و صدور گواهینامه های ایزو می نمایند.

برای اطلاع و تشخیص گواهینامه های معتبر تحت اعتبار IAF و ASCB مقاله های “تشخیص گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار IAF” و “تشخیص گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار ASCB” را حتما بخوانید. همچنین توصیه می کنیم مقاله “لطفا گواهینامه ایزو تقلبی و جعلی دریافت نکنید” را نیز مطالعه کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند