مراحل اخذ گواهینامه ایزو

0

یکی از موارد مورد نیاز برای شرکت ها و سازمان ها دریافت ISO است. هر چند داشتن نشان استاندارد اجباری نیست اما نداشتن آن باعث بی اعتمادی مصرف کننده می شود.

دریافت ایزو نیازمند زیر ساخت ها و شرایطی است که مراحل آنرا به طور کلی در ادامه بیان می کنیم.

1- برگزاری جلسه توجیهی مدیر یا مدیران ارشد سازمان و آگاه سازی مسئولیت وی از شروع مشاوره تا اخذ گواهینامه:

بدهیهی است در صورت کاهش مسئولیت پذیری و حمایت مدیران ارشد سازمان، استاندارد سازی سازمان به طور مطلوب پیش نخواهد رفت. جهت اطمینان از انجام موثر سیستم مدیریت کیفیت، مدیر ارشد سازمان میبایست فردی مجرب و قابل اعتماد را به عنوان نماینده میریت برای اجرای پروژه انتخاب نماید.

2- طرح کلی الزامات مورد نیاز برای استاندارد سازی سیستم مدیریت کیفیت:
پیشنهاد می گردد راهکاری اجرایی برای مستقر کردن سیستم در نظر گرفته و مسئولیت کلیه اشخاص مسئول در سیستم به طور شفاف معلوم گردد، همچنین اشخاصی که مسئولیت کمیته های مدیریت، اجرا، مستند سازی و ممیزی داخلی در مرحله مستقر خواهند بود و مسئولیت سایر دپارتمان ها از قبیل دپارتمان های اداری و مالی در تسهیلات از جمله تامین امکانات اداری، چاپ، تکثیر و تامین نیروی انسانی که نیازمند آن هستیم تعیین شود.

3- اجرای جلسات آموزشی عمومی و تخصصی:
این جلسات تشکیل شده از برگزاری همایش های عمومی مدیریت کیفیت، جلسات آموزشی آشنایی با الزامات و نیازمندیهای استاندارد، مستند سازی و ممیزی در قالب کلاس درس می باشد.

iso

iso

4- تشخیص فرآیند ها، اهداف، ماموریت ها و تدوین مستندات مرتبط با سازمان:
مستندات تشکیل شده از نمودار فرآیند ها، تنظیم نظامنامه، روش های اجرایی، دستورالعمل های فرایند کاری و دیگر فرم های مورد نیاز نظام کیفیت می باشد.

5- پیاده سازی مستندات، نتظیم ماموریت و راهکار رسیدن به اهداف:
پیاده سازی راهکار های رسیدن به اهداف تعیین شده توسط مدیر ارشد سازمان یا نماینده وی در تمامی دپارتمان ها لازم الاجراء می باشد، بنابراین، این گام می بایست با نظارت مدیریت ارشد سازمان یا نماینده وی صورت پذیرد و منابع مورد نیاز تشخیص و فراهم گردد.

6- پیش ممیزی یا ممیزی داخلی و بررسی فرآیند ها:
بررسی فرآیند ها از راه های مختلفی صورت می پذیرد. انجام ممیزی داخلی از مهم ترین این راه ها می باشد.

7- برگزاری جسله ممیزی اصلی سازمان:
این گام، آخرین گام از اجرای نظام مدیریت کیفیت در سازمان می باشد. در این گام ممیز شرکت صادر کننده گواهینامه بعد از اعلام آمادگی و تعیین زمان برگزاری جلسه در محل سازمان درخواست کننده در زمان مقرر در سازمان حضور به عمل می آورد. اگر راهکار های مورد نیاز، مطابق با استاندارد تدوین گردد و پیاده سازی و مستند شود، سازمان موفق به دریافت گواهینامه مورد درخواست خواهد شد، در غیر این صورت مدت زمانی جهت اصلاح کمبود های سازمان مشخص و پس از آن جلسه دوم ممیزی برگزار می گردد.

اشتراک:

نظرات بسته اند