قیمت آپارتمان های 16 تا 20 ساله در تهران

0

قیمت آپارتمان های 16 تا 20 ساله در تهران به گزارش دنیای اقتصاد در بازه های قیمتی زیر می گنجد.
همان طور که می بینید این آپارتمان های نسبتا قدیمی ساز در محله های مختلف تهران با نرخ های گوناگونی برای فروش گذاشته شده و در تعدادی از محله ها جزو آپارتمان های گران قیمت نیز محسوب می شوند.

خرید آپارتمان 16 تا 20 ساله در تهران

خرید آپارتمان 16 تا 20 ساله در تهران

یک واحد آپارتمان 124 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی جلفا، ارسباران: متری 4 میلیون و 500 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 64 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی شهران، عسگری: متری 5 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 62 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی هفت تیر، بهار شمالی: متری 3 میلیون و 300 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 82 متری با سن بنای 19 سال ساخت در محله ی زعفرانیه، مردانی: متری 8 میلیون و 900 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 124 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی دارآباد، ایستگاه آخر: متری 5 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 63 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی هنگام، شمیران نو: متری 2 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 45 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی تهرانپارس، پروین: متری 2 میلیون و 550 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 65 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی شریعتی، خواجه نصیر: متری 3 میلیون و 200 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 70 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی ستاری، پیامبر: متری 17 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 111 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی زعفرانیه، آصف: متری 8 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 59 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی هفت تیر، بهار شمالی: متری 3 میلیون و 730 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 161 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی جردن، نرسیده به کیش: متری 7 میلیون و 760 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 95 متری با سن بنای 19 سال ساخت در محله ی شهران، خیابان پنجم: متری 5 میلیون تومان
یک واحد آپارتمانی 80 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی ونک، خدامی: متری 7 میلیون تومان
یک واحد آپارتمانی 40 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی مجیدیه ی جنوبی، استاد حسن بنا: متری 3 میلیون و 500 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 56 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی اصفهانک، کیانی: متری 2 میلیون و 850 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 112 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی آپادانا، نوبخت: متری 6 میلیون و 100 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 104 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی شهرک غرب، دادمان: متری 5 میلیون و 860 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 180 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی عباس آباد، پاکستان: متری 5 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 65 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی جنت آباد، شاهین شمالی: متری 4 میلیون و 610 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 90 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی نیروی هوایی، مسیل جاجرود: متری 2 میلیون و 900 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 75 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی تهرانسر، باشگاه: متری 2 میلیون و 800 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 54 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی شمس آباد، بهشتی: متری 3 میلیون و 700 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 117 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی جلفا، شقاقی: متری 4 میلیون و 100 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 74 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی جنت آباد، نسترن: متری 4 میلیون و 720 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 144 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی گیشا، بلوچستان: متری 7 میلیون و 500 هزار تومان
یک واحد آپارتمانی 114 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی تجریش، فناخسرو: متری 8 میلیون تومان
یک واحد آپارتمانی 57 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی دیباجی، مژگان: متری 7 میلیون و 20 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 187 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی ولنجک، یمن: متری 10 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 110 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی ستارخان، توحید: متری 3 میلیون و 500 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 55 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی جمالزاده، قریب: متری 4 میلیون تومان
یک واحد آپارتمان 54 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی معلم، مرودشت: متری 3 میلیون و 330 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 55 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی وحیدیه، تسلیحات: متری 2 میلیون و 730 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 81 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی فاطمی، خیابان پنجم: متری 3 میلیون و 800 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 96 متری با سن بنای 18 سال ساخت در محله ی ازگل، نوبهار: متری 5 میلیون و 700 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 42 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی نارمک، میدان 79 : متری 4 میلیون و 280 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 56 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی مطهری، یوسفیان: متری 4 میلیون و 300 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 65 متری با سن بنای 16 سال ساخت در محله ی اشرفی اصفهانی، فکوری: متری 5 میلیون و 610 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 62 متری با سن بنای 17 سال ساخت در محله ی قزوین، بنکدار: متری 2 میلیون و 200 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 48 متر با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی خواجه نظام، سرباز: متری 2 میلیون و 800 هزار تومان
یک واحد آپارتمان 144 متری با سن بنای 20 سال ساخت در محله ی محمودیه، شیرین: متری 9 میلیون و 370 هزار تومان

اشتراک:

نظرات بسته اند