۱۲ قانون کارما که می تواند زندگی شما را تغییر دهد

0

کارما کلمه ای سانسکریت به معنای کنش و یا عمل است. جالب است بدانید که این عبارت از قانون نیوتون شکل گرفته است که در پی آن هر عملی یک عکس العملی دارد. وقتی که فکر می کنیم، حرف می زنیم و یا هر کاری انجام می دهیم، شروع کننده ی نیرویی بوده ایم که در آخر یک عکس العملی به ما نشان می دهد. این برگشت نیرو امکان دارد تغییر و یا تعلیق شود. لازم به ذکر است که عموم مردم نمی توانند این عکس العمل ها را ببینند.
بهتر است بدانید که این قانون علت ها و تاثیرات هرگز شما را مجازات نمی کند و تنها در جهت آموزش و یادگیری شما حرکت می نماید. ممکن است یک فرد از نتیجه ی اعمال خود آگاهی نداشته باشد ولی در نهایت کاری می کند که تنیجه ی کار هایش به خود برگردد. این مسئله که این قانون حاصل دست انسان ها و یا جهان اطراف او است جهت نادیده گرفتن قانون کارما اصلا خوب نیست. کارمایی که در این مطلب از آن سخن به میان می آوریم، همانی است که برای دانستن قواعد کارما به آن نیازمندید.
در صورتی که بخواهیم کارما را به صورت ساده تر توصیف کنیم، باید بگوییم که زندگی نظیر یک جعبه است، زمانی که کار خوبی انجام می دهید، یک چیز خوب در این جعبه می گذارید و زمانی که کار بدی انجام می دهید، یک چیز بد در این جعبه قرار می داده اید. کارما نشان دهنده ی این است که هر چقدر خوبی های بیشتری درون جعبه قرار دهید احتمال آن که چیز های خوبی از درون جعبه به شما عرضه شود بیشتر است. در ادامه ی این مطلب ۱۲ قانون کارما را بیان می کنیم که می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

قوانین کارما

قانون فروتنی

طبق این قانون اگر چیزی را قبول نکنید، هرگز نمی توانید آن را تغییر دهید. در صورتی که فرد مقابلتان را دشمن خود بدانید، یقینا روی سطح بالاتر وجودمان متمرکز نیستیم و پیشرفتی در شما حاصل نمی شود.

قانون خلقت

برا اساس قانون خلقت زندگی به سادگی اتفاق نمی افتد و تنها با مشارکت و همکاری شما است که زندگی خوبی پیش رو خواهید داشت. مسائلی که دور افراد را گرفته است سرنخ هایی از حالت درونی ما می دهند. حقیقتا ما دنیا هستیم. خودتان باشید و خودتان را از چیز هایی پر کنید که در زندگی تان می خواهید.

کارما

کارما

قانون مسئولیت

طبق قانون مسئولیت در صورتی که در زندگیتان اشتباهی وجود دارد، به طور قطع چیزی در وجود شما اشتباه است. هر چیزی که شما را احاطه کرده باشد بازتاب شماست و ما بازتاب هرچیزی هستیم که ما را احاطه کرده است. بنابراین برای تغییر خودتان، خودتان را تغییر دهید.

قانون تعالی

قانون تعالی معتقد است در صورتی که می خواهید روحتان تعالی یابد، خودتان باید تغییر کنید. نه آدم های اطرافتان و نه اشیای اطرافتان نیازی به تغییر ندارند، از خودتان شروع کنید. درون آدم ها می تواند روح خود را برای تعالی بارور کند. زمانی که قلبمان را تغییر می دهیم دنیای مان را تغییر می دهیم.

قانون رابطه

این قانون می گوید: ممکن است ۲ چیز در ظاهر با هم مربوط نباشند ولی درواقع این طور نیست. همه چیز در دنیا به یکدیگر مربوط هستند. قدم برداشتن با پای چپ با قدم برداشتن با پای راست مربوط است. به همین ترتیب گذشته، حال و آینده به یکدیگر ربط دارند.

قانون تمرکز

بر اساس قانون تمرکز، نمی توانید همزمان به دو موضوع فکر کنید. در حقیقت علم نیز این مسئله را ثابت کرده است. هر فردی می تواند هم زمان به یک موضوع و مقداری دیگر به موضوع دیگر فکر کنید. این مسئله ای است که ما را قادر می سازد مکالمه کنیم. زمانی که یک فرد در حال صحبت کردن به مسئله ای دیگر فکر می کند، فکری که با او می کند نیمه کار است.

قانون دهش

احتمالا شما هم عبارت از هر دست بدی از همان دست پس می گیری را بارها شنیده اید. همان طور که می دانید، اگر خسیس باشید و درهایتان را قفل کنید هیچوقت نمی توانید در هایی که می خواهید را باز کنید. برای داشتن دنیایی زیبا باید خودتان شروع به ساختن کنید.

قانون حضور

قانون حضور می گوید بهتر است به گذشته بنگریم تا ببینیم از کجا به کجا می رویم. همچنین مهم است که در زمان حال زندگی کنید و خود را درگیر آینده نسازید.

قانون بزرگ منشی و خوبی

هر چیزی که در مزرعه ی دنیا بکارید، همان را برداشت می کنید. برای برداشتن شادی، صلح، دوستی و عشق می بایست خوشحال و دوست داشتنی باشید.

کارما

کارما

قانون رشد

هر جایی که بروی متعلق به آن جایی. به همین ترتیب اگر بخواهید مردم و جهان پیرامون خود را تغییر دهید می بایست خود را تغییر دهید.

قانون تغییر

تاریخ در طول دوران خود را تکرار کند تا هر فردی بتواند در زندگی خود درس یاد بگیرد و مسیر خود را تغییر دهد.

اهمیت و الهام گرفتن

هر اندازه ای که انرژی و اهمیت صرف انجام کاری کنید به همان اندازه انرژی دریافت می کنید. ارزش واقعی هر چیزی نتیجه مستقیم انرژی است که ما برایش مقرر کرده ایم. اتفاقات کوچک هیچ تاثیری بر کل بزرگی که ما قصد انجامش را داریم ندارند. کارهای شایسته الهام بخش تمام اعمال شما خواهند شد.

اشتراک:

نظرات بسته اند