چگونگی غلبه بر استرس کنکور

0

روز شماری برای برگزاری کنکور سراسری آغاز شده است، آزمونی که آینده ی بسیاری از متقاضیان را رقم می زند. کنکوری و سوال هایش، سالن و انتظاراتش، همگی استرس آور هستند. اما برای غلبه بر استرس کنکور ، مشاوران پیشنهادات مختلفی می دهند که ما قصد داریم در این مقاله، به برخی از آن ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

چگونگی غلبه بر استرس کنکور

چگونگی غلبه بر استرس کنکور

روش هایی برای غلبه بر استرس کنکور

دراین روزهای نزدیک به کنکور، هر کسی راه کارهایی برای غلبه بر استرس کنکور ارائه می دهد، اما شاید بهترین راه ها، این روش ها باشد:

مدیریت زمان

چرا کنکور استرس دارد؟ به این دلیل که متقاضیان باید در مدت زمان معینی در ارتباط با دروس مختلفی سنجیده شوند. اینکه آیا زمان برای پاسخ به سوال هایی که جوابشان را می دانید، استرس آور است. اینجا است که مدیریت زمان به کارتان می آید.

حتما تا به امروز تمرین تست زنی برای کنکور را انجام داده اید و اکنون می دانید که چگونه باید زمان را مدیریت کنید. سوالات را دسته بندی کنید و در ابتدا به سوال هایی که از پاسخ آن ها مطمئنید، جواب دهید. زمان را به گونه ای تقسیم کنید که برای سوال هایی که نیاز به فکر کردن بیشتر دارید، زماان لازم را در اختیار داشته باشید.

مرور مطالب

اکنون دیگر فرصت یادگیری مطالب جدید نیست. این کار نه تنها غلبه بر استرس کنکور را تقویت نمی کند بلکه استرس را افزایش می دهد. فرصت های باقی مانده را در کمال آرامش به دوره و مرور مطالبی که تا به امروز مطالعه کرده اید اختصاص دهید تا بتوانید آن ها را در مغزتان همیشگی کنید و مواردی که نیاز به مرور دارند را مرور کنید.

کنکور پایان راه نیست

دقت داشته باشید که با شرکت در کنکور قرار است که معلومات شما مورد سنجش قرار گیرد و راه شما را برای رسیدن به مقصودتان هموارتر کند، اما در صورتی که نتیجه ی مورد نظر خود را نگرفتید، از راه های دیگر و سال های بعد اقدام کنید.
با خانواده وقت بگذرانید
هیچ چیز آرامش بخش تر از خانواده نیست. در این روزهای پایانی به آغوش خانواده پناه ببرید و آرامش خود را حفظ کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند