طرح رجیستری: سرانجام زمان قطع گوشی های ثبت نشده فرارسید

0

چیزی که در طرح رجیستری گوشی ها وعده داده شده بود، قطع تلفن های همراه مشمول در این طرح که در گمرک کشور ثبت نشده و به صورت قانونی وارد نشده باشند، پس از 30 روز به وقوع خواهد پیوست.
مطابق آن چه که کمیته ی اجرای طرح رجیستری اعلام کرده، از دیروز قطع گًوشی های تلفن همراه اپل و دیگر محصولات سیم کارت خور آن که در مرحله ی اول رجیستری وارد شده و اکنون 30 روز از آن می گذرد، آغاز شده و همین طور مرحله به مرحله هر روز با رسیدن به موعد سی روزه ی گوشی های و تبلت های اپل که بدون ورود در طرح رجیستری به کشور وارد شده و به مصرف کننده رسیده اند، به طور کلی قطع ارتباط شده و غیرفعال خواهند شد.

طبق محاسبات نیز می باید همین طور می شد، فاز دوم طرح رجیستری از تاریخ 14ام آذر ماه امسال شروع شده و با گذشت 30 روز از این تاریخ اکنون درست موعد قطع دائمی ارتباط محصولات سیم کارت خور اپل است که در طرح رجیستری شرکت نداشته اند.

 

طرح رجیستری گوشی ها و دوره ی نخست قطع گوشی های رجیستری نشده

طرح رجیستری گوشی ها و دوره ی نخست قطع گوشی های رجیستری نشده

 
البته گوشی هایی که پیش از این تاریخ حداقل یک بار با سیم کارت روشن شده باشند، خارج از این طرح قرار گرفته و برنامه ای برای قطع آن ها فعلا وجود ندارد.
اما از تاریخ 14ام آذر به بعد گوشی هایی که ثبت قانونی نشده و حتی روشن شوند، به هر حال غیرقانونی محسوب شده و پس از گذشت 30 روز غیرفعال خواهند شد.

پیامک قطع ارتباط گوشی های رجیستری نشده

اما زمانی که فرصت یک ماهه سپری شده و موعد قطع ارتباط گوشی های رجیستر نشده برسد، افرادی که چنین گوشی هایی را در دست دارند، با دریافت یک پیامک هشدار از قطع شدن گوشی خود مطلع خواهند شد.

آن هایی که هنوز فرصت دارند، چه راهکاری پیش روست؟

اما آن دسته از دارندگان گوشی ها و تبلت های اپل که پس از تاریخ 14ام آذر گوشی یا تبلت خود را روشن کرده و دستگاه آن ها در طرح رجیستری ثبت نشده راهکاری پیش روست که می توانند به واسطه ی آن از قطع دستگاه خود جلوگیری به عمل آورند.

گوشی های وارد شده ی مسافری

دارندگان گوشی های وارد شده ی مسافری می باید با مراجعه به سایت گمرک کشور به آدرس https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?0  به پرداخت حق گمرکی اقدام کرده و در واقع وارد طرح رجیستری شوند.

تکلیف خریداران از فروشگاه های موبایل

اما اگر شما گوشی موبایل خود را از یک فروشگاه موبایل خریداری کرده اید، می باید به یکی از روش های زیر برای جلوگیری از قطع گوشی تلفن همراه خود اقدام نمایید:

1- می توانید به فروشگاهی که گوشی یا تبلت خود را از آن خریداری کرده اید، مراجعه نموده و از فروشنده بخواهید گوشی غیررجیستری شده ی شما را پس گرفته و یا مبلغ را عودت نمایند و یا یک گوشی رجیستری شده به جای آن به شما تحویل دهند.

2- در غیر اینصورت امکان شکایت از فروشگاهی که گوشی خارج از طرح رجیستری را به فروش رسانده و مسئولیتی بابت آن به عهده نمی گیرد، وجود دارد. برای شکایت می توانید به آدرس http://cppo.mimt.gov.ir مراجعه نمایید.

اشتراک:

نظرات بسته اند