طرح استاندارد برای حمایت از کالای ایرانی

0

در راستای تحقق شعار امسال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی سازمان استاندارد ملی ایران نیز برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی هایی داشته است.

اگر قصد صادرات کالاهای تولید شده در داخل را داشته باشیم نیاز است تا استاندارد های جهانی رعایت شود. بنابر این لازم است از بهترین مشاور ایزو برای اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی کمک بگیرید.

نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران تنها رعایت استانداردهای اجباری را کافی ندانست و گفت: در تعامل این سازمان با دستگاه ها از موازی کاری و تمرکز زنجیره ای فعالیت ها پرهیز می شود تا زمان رسیدگی به فعالیت های مرتبط باکیفیت کالاهای ایرانی و در نتیجه هزینه ها کاهش یابد.

به گفته پیروز بخت؛ کالاهای ایرانی مورد تقاضا، باید مشخصاتی داشته باشد که تایید آنها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

تولیدات ایرانی

تولیدات ایرانی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران معتقد است که برای پیشبرد و تحقق شعار سال لازم است رویکردی صادراتی اتخاذ شود. همچنین بر روند واردات نیز نهایت نظارت و مدیریت شود.

به گفته وی، از دیگر رویکردهای این سازمان در سال 1397، گسترش پوشش استاندارد به همه تولیدات داخلی است؛ در حالی که در رویکرد قبل، فقط بر استانداردهای اجباری تمرکز می شد اما در رویکرد جدید فراتر از آنها عمل خواهیم کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در این پیوند، شیوه نامه ای با عنوان خوداظهاری پیش بینی شده است تا بر مبنای آن همه کالاهای ایرانی استاندارد خود را معرفی کنند.

وی اضافه کرد: پس از آن، این استانداردها ثبت می شود و سازمان استاندارد همراه با تولیدکنندگان بر این دسته کالاها نظارت می کند.

پیروزبخت بیان داشت: در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال نخست فقط کالاهای موجود در سبد کالایی آحاد جامعه مشمول این شیوه نامه می شود و پس از جمع بندی، به سایر کالاها تعمیم می یابد.

اشتراک:

نظرات بسته اند