طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

0

امروز در سراسر دنیا، راه اندازی کافی شاپ مدرن چندان آسان نیست، چرا که توقعات مراجعین بالا رفته است و دیگر به طراحی داخلی کافی شاپ ساده بسنده نمی کنند.

به همین دلیل است که کسانی که به دنبال راه اندازی کافی شاپ مدرن هستند، حتما باید به المان های مختلفی توجه داشته باشند.
امروز ما به شهر کلوژ دومین شهر پر جمعیت رومانی می رویم، و شما را با یک کافی شاپ با یک طراحی داخلی منحصر به فرد آشنا می کنیم.

 

طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

کافه آتلیه L

همان طور که اشاره کردیم، این کافی شاپ در کلوژ رومانی ساخته شده است و روزانه افراد زیادی به دلیل طراحی داخلی کافی شاپ، از آن دیدن می کنند.
توسعه دهنگان این پروژه می گویند که ایده‌ی برنامه ریزی از چیزی ساده آغاز شد: نیاز به فضایی برای تاثیرگذاری بر حالت ظریفی از ادراک، این نوع ادراک تنها به شیوه ای فرهنگی قابل گسترش است.

این ایده حاصل دو مفهوم در همگرایی دو تیم، یعنی ماریوس بوکان، ولاد پل، جورج موسویا در یک سو، و دن پل، بوگدان گوتیا و تیبریو بوکار در سوی دیگر بود.
تیم دوم طراحی داخلی کافی شاپ ، از سه نفر دانشجوی معماری تشکیل می شود که تمرکز آن بر مفهوم زبانِ فضا به دنبال گسترش لینکی واضح بین فضا و هویت بود. این مفهوم ایده‌ی تیم اول برای استقرار کافه فرهنگی در منطقه شهری کلوژ را تثبیت کرد.

در این کافه، همه چیز خاص است، صندلی کافی شاپ قرار گرفته در آن متفاوت است که نمونه هایش را جایی نمی بینید.

طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

طراحی داخلی کافی شاپ کافه آتلیه L

اشتراک:

نظرات بسته اند