شهردار تهران استفعا کرد

1

از صبح امروز خبر استعفای نجفی شهردار تهران، چندین بار مورد تائید و تکذیب قرار گرفت؛ تا این که سرانجام احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران استعفای شهردار تهران را تائید کرد.

استعفای نجفی

استعفای نجفی

گفتنی ست که شورای شهر تهران برای بررسی استعفای نجفی شهردار پایتخت جلسه ای فوری در سالن عباس شیبانی شورا برقرار کرده تا این موضوع را که بدون پیش بینی و آمادگی قبلی رخ داده، مورد بررسی قرار دهند.

این طور که برخی منابع اعلام کرده اند، علت اصلی استعفای شهردار بیماری سرطان وی می باشد که البته صحت و سقم آن همچنان به قطعیت نرسیده است. زیرا خود محمد علی نجفی چیزی در این باره عنوان نساخته است.

البته پیش از این نیز وی به علت بیماری قلبی از معاونت ریاست جمهوری و همین طور ریاست سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استعفا داده بود.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفته است: از عصر روز گذشته، استعفایی را از شهردار تهران دریافت کردیم.

همین طور هاشمی عنوان ساخت: نجفی علت استعفا را یک مشکل پزشکی مطرح کرده است. که اگر شهردار تهران توضیحات قانع کننده ای داشته باشد و این استعفا پذیرفته شود، در جلسه ای جایگزین وی را انتخاب خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: به دنبال شهردار شدن نیستم. گمانه زنی ها را نشنیده ام. خوب نیست هم گمانه زنی کنم.

اشتراک:

۱ دیدگاه