شهرت و لکنت زبان

0

در سراسر دنیا افرادی زندگی می کنند که با وجود ابتلا به بیماریهایی گاها نا علاج توانسته اند در عرصه های جهانی به خوبی بدرخشند.عارضه ی لکنت زبان نیز از آن دست بیماریهایی است که گریبان بسیاری از افراد را در طول دوران زندگانی می گیرد.اما کسب موفقیت با وجود این بیماری می تواند بسیار قابل تحسین باشد.

در دنیا افراد مشهوری وجود دارند که در گذشته پیش از آنکه به شهرت برسند مبتلا به لکنت بوده اند اما با گفتار درمانی توانستند تا حدودی بر این بیماری غلبه کنند.

در این میان آنها نام بازیگران مشهوری چون مرلین مونرو،نیکول کیدمن و جولیا رابرتز به چشم می خورد.هنر بازیگری احتیاج به بیان خوب دارد اما مرلین مونروی زیبارو همیشه در سخن گفتن اندکی مشکل داشت.این مشکل تا آخرهای عمرش هم ادامه داشت.جولیا رابرتز و نیکول کیدمن در دوران نوجوانی به این عارضه مبتلا بودند و نوانستند با اعتماد به نفس تمام حرفه ی بازیگری را انتخاب کنند و موفق شوند.

اشتراک:

نظرات بسته اند