شناسایی استعداد های برتر در فارس

0

استعدادهای برتر در بین دانش آموزان مقاطع مختلف در استان فارس توسط بنیاد نخبگان شناسایی می شوند.

مهمترین عامل عقب افتادگی یک جامعه عدم توجه به نخبگان و استعدادهای برتر است. از آنجایی که امروزه در کشور ما بیکاری مهمترین مشکل جوانان است افراد مستعد نیز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کنند و به جای کارآفرینی برای خود و دیگران دیده شده که در سایت های کار از منزل دنبال کسب درآمد های ناچیزند.

درست است که کار از منزل می تواند برای بسیاری از افراد مفید باشد، اما در چنین شرایطی نباید از یک نخبه انتظار ثبت اختراع داشت … !

یکی از اهداف اصلی بنیاد نخبگان شناسایی افراد با استعداد در مقاطع مختلف سنی و حمایت و پرورش آنها در مسیر رشد و شکوفایی است.

رئیس بنیاد نخبگان فارس؛ روند انتخاب دانش آموزان با استعداد استان فارس را اینگونه بیان کرد؛ با برگزاری تور های نوآوری و کارآفرینی، اجرای برنامه ها و مدرسه فصلی خلاقیت، تمرکز زدایی و سفر به شهرستان های مختلف استان دانش آموزان مستعد شناسایی می شوند.

نخبگان

نخبگان

توجه به پژوهش سرا های دانش آموزی با استفاده از پتانسیل خیران نخبه پرور، گام مهمی است که در مجمع خیران نخبه پرور فارس همگام با بنیاد نخبگان استان فارس دنبال می شود.

بنا برگفته رئیس بنیاد نخبگان فارس؛ تاکنون حداقل پنج هزار جلد کتاب توسط نیک اندیشان علاقمند به حوزه تعلیم و تربیت، چندین دستگاه کامپیوتر، تلسکوپ و تجهیزات آزمایشگاه رباتیک در اختیار حدود ۲۰ پژوهشسرای دانش آموزی استان قرار گرفته است.

با حمایت از استعداد های برتر و آماده سازی آنها برای ورود به عرصه کار آفرینی میتوان آینده ای درخشان را برای اینگونه افراد و جامعه انتظار داشت. تنها با حمایت از نخبگان یک جامعه می تواند در بین جوامع پیشرفته قرار گیرد و حرفی برای گفتن داشته باشد.

اشتراک:

نظرات بسته اند