شرایط تسهیلات اشتغالزایی برای روستاییان

0

شاید کاریابی برای روستاییان سخت تر از افراد ساکن در شهر باشد بسیای از روستاها به دلیل اینکه به روزنامه اینترنت دسترسی ندارند قادر به دست یابی به سایت استخدام یا آگهی های روزنامه ها به صورت روزانه نیستند.

با این وجود معاون توسعه روستایی و مناطق محروم خبر از ثبت ده هزار طرح اشتغال روستایی در سامانه کارا داده است.

دولت شرایطی را فراهم آورده است تا کسانی که ایده ای برای اشتغال زایی دارند بتوانند تسهیلات دریافت کنند اما در این راه دو مورد را باید در نظر داشت چرا که بسیاری از جوانان جویای کار چنین شروطی را نمی توانند انجام دهند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه فرد متقاضی وام باید حداقل 20 درصد از سرمایه پروژه اشتغال زایی خود را داشته باشد، گفت: در کنار آن از متقاضی وثیقه هم اخذ می شود.

ابوالفضل رضوی گفت: استقبال از ارائه طرح تسهیلات به روستائیان عالی بود، زیرا نظام برای توسعه مناطق روستایی این طرح را مصوب کرده است.

* آورده مالی و وثیقه؛ شرط پرداخت تسهیلات اشتغال به روستائیان

رضوی افزود: ما از حدود یکسال پیش با بانک سینا پروژه هایی با سود 8 درصد را داشتیم، لذا بیش از 10 هزار پروژه در سامانه کارا ثبت و مورد قبول واقع شده که بخش اعظم آن مربوط به طرح های کشاورزی است.از فردا تمامی استانها پروژه هایی را که به بانکها ارسال می کنند، تا مشمول دریافت تسهیلات شوند.

* بانک های عامل، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک

رضوی گفت: بانکهای عامل کشاورزی، 750 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی گرفته و همین میزان را هم باید بیاورد و دو بانک توسعه تعاون و پست بانک و نیز صندوق کارآفرینی امید هم یک 250 میلیارد تومان از صندوق توسعه گرفته و باید معادل همین رقم را هم بیاورند، ولی در مجموع 6000 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی اخذ می شود که در مجموع با سود 6 درصد به متقاضیان پرداخت شده و برای روستاهای مرزی همین تسهیلات با سود 4 درصد پرداخت می شود.

تسهیلات اشتغالزایی روستاییان

تسهیلات اشتغالزایی روستاییان

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: اشتغال پایدار یعنی هرشغلی که 7 سال مداومت داشته باشد را می گویند که کارگروه فنی نیز باید این امر را تایید کند. اشتغال پایدار، درآمدزا بود و نیز بومی بود طرح اشتغال از جمله عواملی است که موجب می شود تا فرد مشمول دریافت این تسهیلات شود. این سرمایه گذاری باید در روستاها و عشایر و نیز روستاهای مرزی صورت می گیرد.

وی گفت: خود سرمایه گذار باید 20 درصد از سرمایه را خود بیاورد، وثیقه باید داشته باشد و بانک هم توجیه اقتصادی پروژه را هم تایید کند که بعد از طی این مراحل 20 تا 25 درصد از مبلغ تسهیلات به روستایی پرداخت می شود، در مرحله بعد بررسی می شود که پروژه در چه مرحله است تا اگر پیشرفت خوبی داشت، درصد دیگری از مبلغ تسهیلات پرداخت شود. محل اجرا و استقرار ماشین آلات به عنوان وثیقه به حساب می آید که اگر کم بود، از سفته و نیز سند خانه مسکونی هم می توان استفاده کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: به تمامی نواحی صنعتی نیز سرمایه در گردش اعطا می شود که کارمزد آن 10 درصد است، تمام روستائیان از سال سوم شروع به پرداخت وام خود می کنند، ولی این پرداخت برای طرح سرمایه در گردش پس از 6 ماه صورت می گیرد.

اشتراک:

نظرات بسته اند