شخصیت افراد را به حساب آورید.

0

اگر چه ساختار ذهنی انسان پیچیده است. اما اگر تفاوت های اساسی شخصیت انسان ها را با روش های مطمئن بشناسیم می توانیم از آنها برای ارتباطی موثر و سودمند بهره جوییم. پس از آنکه دکتر کارل یونگ، روانشناس سوئیسی، تحقیقاتی را در زمینه ی انواع شخصیت ها پایه گذاری کرد، روانشناسان زیادی مطالعات او را در پی گرفتند و تحقیقاتش را گسترش دادند. دکتر یونگ در مطالعات خود انسان را به دو گروه کلی متمایز کرد.
افراد درون گرا و افراد برون گرا. او معتقد بود که در زندگی غالبا یکی از این دو گرایش چیره و بر رفتار فرد حاکم است. درون گرایان که بیست و پنج درصد مردم را تشکیل می دهند به اصول و حقایق دنیای درون تمایل دارند و با پرده ی ضخیمی که به دور خود می کشند از دنیای درون خویش حراست می کنند. این عده غالبا گوشه گیر، کمرو و دست و پا چلفتی اند.
برون گرایان که حدود هفتاد و پنج درصد مردم را تشکیل می دهند، دنیای برون و مردم را کانون توجه دارند. آنها افرادی خونگرم و اجتماعی اند، با همه کس می جوشند و از مصاحبت با دیگران لذت می برند. درون گرایان بیشتر در اندیشه اند در صورتی که برون گرایان متکی به علمند. اغلب گفته می شود که درون گرایان قبل از سخن گفتن می ادیشند و برون گرایان اول سخن می گویند و سپس می اندیشند.
برای صمیمیت با درون گرایان، ببینید چه ایده ها و ارزش هایی برای آنها اهمیت دارد. آنگاه بکوشید تا با توجه به چارچوب های ذهنی شان با آنها رفتار کنید. برای همدلی با برون گرایان، به آنها نشان دهید که آنچه می گویید و عمل می کنید با اندیشه و رفتار سایر مردم جهان هماهنگ است.
در رابطه با کارشان نیز چارچوب های ذهنی متفاوتی دارند. عده ای تمام افکارشان ا روی حرفه شان متمرکز می کنند و تنها زمانی خشنودند که در این زمینه موفق شوند. این افراد ابدا به طرز فکر مردم نسبت به کار و زندگی خود وقعی نمی نهند، در صورتی که عده ای دیگر تنها زمانی از کار و اهداف خود خرسندند که دیگران با اهداف کم و کیف کارهایشان موافق باشند و اظهار رضایت کنند.
وقتی با افرادی که سر در لاک خود فرو برده اند و به کارشان مشغولند ارتباط برقرا می کنید، برای جلب دوستی و صمیمیت درباره ی کارهایی که در دست اقدام دارید صحبت کنید و اگ با مردمی که به نظر دیگران نسبت به کار و زندگیشان ارزش قائلند، تماس می گیرید. برای جلب دوستی آنان، سخنان خود را حول نظریات مردم تمرکز دهید.
اگر علاقه مند به مطالبی پیرامون روانشناسی هستید، میتوانید با مراجعه به سایت فیدیبو و یا لینک زیر، کتابهای روانشناسی مفیدی را دانلود کرده و از مطالب آن استفاده کنید.

http://fidibo.com/books/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA

اشتراک:

نظرات بسته اند