سمفونی مردگان شاهکار عباس معروفی- قسمت اول

0

اگر به دنبال یک رمان شاهکار و بسیار زیبا می گردید، دانلود کتاب سمفونی مردگان اثر جاودانه ی عباس معروفی را توصیه می کنیم.

در این رمان روزگاری که خانواده ی اورخانی می گذرانند را خواهیم خواند.

قصه از جایی شروع می شود که اردبیل را سرما فرا گرفته و لنز قصه گو به سراغ آجیل فروشی اورهان اورخانی می رود. اورهان در خانه ای به تنهایی روزگار می گذراند و بی روحی و کسالت آوری زندگی اش او را به ستوه آورده است. اورهان کوچکترین فرزند خانواده ی اورخانی ست.

دانلود کتاب سمفونی مردگان

دانلود کتاب سمفونی مردگان

اما دومین فرزندان خانواده ی اورخانی آیدین و خواهر دوقلویش آیدا هستند.

و بزرگترین فرزند خانواده نیز یوسف آست که به تعبیر نویسنده در کنج اتاقی تبدیل به انبار آذوقه شده است.

قصه ی عباس معروفی حول این چهار فرزند اورخانی خواهد چرخید.

پدر خانواده کیست؟

پدر خانواده ی اورخانی نمونه ی کامل جا ماندگی در دوران گذشته و عدم تطابق با پیشرفت جامعه و تازگی جوان هاست. او نتوانسته خود را با قوانین جدید زندگی و دنیای جدید وفق دهد. اجازه نمی دهد دخترش پا از خانه بیرون بگذارد و پسرش را از رفتن به مدرسه منع می کند. چیزی که او برای دختر و پسرانش می پسندد این است که دختر در گوشه ی آشپزخانه و در حال حل مساله ی قابلمه ها به انتظار شوهر کردن بماند و پسر نیز تنها به فکر کسب و کار باشد.

چهار فرزند متفاوت:

1-یوسف،پسری ساکت و ترسو و بی آزار،فرزند بزرگتر

2- ایدین،کودکی شیطان و متین و آرام در بزرگسالی،دارای افکار و عقایدی نسبتا خطرناک

3-آیدا ،دخترکی شیطان و هسری صبور و مادر کودکی خردسال، که مشکلاتش را بروز نمی دهد و در درون خود نگه می دارد.

4-اورهان،عزیز دردانه ی پدر و ادامه رو راه پدر و حریص به مال دنیا،که خواستار حقی که از ان خود می داند.

در متن داستان با روحیات، خلقیات و هر آن چه برای این چهار فرزند پیش می آید و انتخاب هایی که سرنوشتشان را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد، آشنا می شویم.
قصه گویی ابتدا با دانای کل شروع می شود، اما همین که شخصیت ها یکایک معرفی شده و به دل قصه می نشینند، در هر موقعیت قصه گو به درون شخصیت ها رفته و داستان از زبان آن ها بازگو می گرد.

سورمه کیست؟

سورمه دختری ست که وقتی آیدین از دست پدرش می گریزد، در خانه ی آن ها پناه داده می شود. مدت زمانی که آیدین در خانه ی پدر سورمه در یک زیرزمین پنهان شده، هر روز دخترک به سراغ او رفته و برایش غذا می برد و این رفت و آمدها شعله های عشقی ساکت را میان این دو ور شعله ور می سازد.

در حالی که خواننده در شیرینی عشق میان این دو فرو رفته و ذهنش به خیال پردازی معطوف شده است، به ناگاه ضربه ای وارد شده و داستان وارد ماجرایی دیگر می شود.

در کتاب سمفونی مردگان بارها و بارها حباب هایی از علامت سوال های بزرگ ایجاد می شود که برای یافتن پاسخ آن می باید هنوز به خواندن ادامه داده و صبر کنید.

دانلود کتاب سمفونی مردگان

دانلود کتاب سمفونی مردگان

خودسوزی آیدا

یکی از بزرگترین علامت سوال های داستان خودسوزی آیدا است که نمی توان به سادگی به جوابش دست یافت. در واقع برای رسیدن به پاسخ می باید جلوتر رفت.
چرا آیدا خودسوزی کرد؟

چرا در مقابل چشمان کودکش خودش را آتش زد؟

چرا آیدا که هرگز از شوهرش شکایتی نداشت دست به خودکشی زد؟

اما به جای گرفتن پاسخ این سوال ها می باید به خود خودسوزی توجه کنید. نویسنده این را می خواهد که فعلا ذهن خواننده درگیر نفس خودسوزی آیدا باشد تا دلایلی که او را به این کار واداشته است. هر چند با جلوتر رفتن داستان به جواب سوالات هم خواهید رسید.

اشتراک:

نظرات بسته اند