سفر رهبر انقلاب به مناطق زلزله زده ی کرمانشاه

2

آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب امروز صبح به استان کرمانشاه سفر کرده و با حضور میان مردم داغدار و بازدید از مناطق زلزله زده از این مردم صبور و غیور دلجویی کرده و به مسئولان دستور رسیدگی هر چه سریع تر به امور زلزله زدگان و ساخت مسکن برای ایشان را داد.

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

 

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

رهبر انقلاب در روستای زلزله زده ی کوئیک

اشتراک:

2 دیدگاه