روزنامه های سه شنبه 6ام شهریور

0

روزنامه های امروز سه شنبه 6ام شهریور به موضوع سوال از رئیس جمهور در خانه ملت تمرکز داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند