روزنامه های چهارشنبه 4ام مهر

0

امروز چهارشنبه 4ام مهر ماه سال 1397 به نیم صفحه ی نخست روزنامه های صبح می پردازیم. سخنرانی در صحن سازمان ملل تمرکز روزنامه های امروز بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند