روزنامه های یکشنبه 29ام مهر ماه

0

روزنامه های امروز، یکشنبه 29ام مهر ماه در نیم صفحه ی نخست خود به اعتراف عربستان به قتل روزنامه نگار منتقد، استعفای دو وزیر دولت و … پرداخته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند