روزنامه های شنبه 28ام مهر

0

روزنامه های امروز شنبه 28ام مهر ماه در نیمه صفحه ی اول خود به مهلت 4 ماهه ی FATF، قتل خاشاقچی، رها سازی سود بانکی و … پرداخته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند