روزنامه های چهارشنبه 21ام شهریور

0

روزنامه های صبح امروز چهارشنبه 21ام شهریور ماه، در نیم صفحه ی اول خود بیش از هر چیزی به موضوع رفتن یا نرفتن ریاست جمهوری به اجلاس سازمان ملل و شرایط اقتصادی پرداخته اند…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند