روزنامه های چهارشنبه 14ام شهریور

0

امروز چهارشنبه 14ام شهریور، مطبوعات صبح به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور و همین طور نوسانات ارزی و مسائل جهانی به خصوص حمله به ادلب پرداخته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند