روزنامه های یکشنبه 13ام آبان

0

امروز یکشنبه 13ام آبان روزنامه های صبح به عقب نشینی ترامپ از تحریم های نفتی پرداخته اند. در زیر نگاهی به صفحه ی اول روزنامه های صبح امروز 13ام آبان ماه سال 1397 می اندازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند