روزنامه های شنبه 12ام آبان

0

روزنامه های امروز نخستین روز هفته، شنبه 12ام آبان ماه به موضوع معافیت 8 کشور خریدار عمده نفت ایران تمرکز داشته اند.

نیم صفحه ی نخستین مطرح ترین روزنامه های صبح را از نظر می گذرانیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند