روزنامه های یکشنبه 14ام مرداد

0

روزنامه های امروز یکشنبه 14ام مرداد سال 1397 در نیم صفحه ی اول خود تیترهای برتر زیر را جای داده اند. موضوع ارزی و مذاکره با آمریکا در فهرست اخبار جای دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک:

نظرات بسته اند